SEB publicerar historisk transaktionsdata gällande Baltikum

SEB publicerar historisk transaktionsdata gällande BaltikumSedan 2006 har SEB tagit betydande steg för att minska risken att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum. Det visar de historiska transaktionsflöden för Estland 2005-2018 som banken idag publicerar. Texten nedan relaterar till bifogad graf med detaljer kring dessa flöden.– Vi vill fortsätta att vara transparenta och väljer nu att mer i detalj redovisa historisk data från den baltiska verksamheten. Vi har agerat, lyssnat på de signaler vi fått och vidtagit åtgärder. Med grund i den omfattande analys vi gjort av bankens historia i Baltikum har vi inte kunnat se att SEB systematiskt har utnyttjats för penningtvätt. Vi kan samtidigt konstatera att både SEB och andra banker ständigt lever med riskerna som finansiell brottslighet innebär, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef.Från 2006 har SEB strukturerat och målmedvetet arbetat för att minska riskerna att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum. Ett antal beslut och åtgärder har vidtagits kopplade till den kritik som banken fick från den estniska finansinspektionen 2006, och den information som nådde banken via en extern källa. Ett större antal kundrelationer avslutades i samband med detta. I takt med att ny information har tillkommit har SEB löpande avslutat kundrelationer samt rapporterat misstanke till relevanta finanspoliser. SEB har genomfört en grundlig analys av varje enskild kundrelation och kategoriserat dessa utifrån bankens kunskap om deras verksamhet och betalflöden, med ett utökat fokus på Estland då de har haft störst flöden.Kategorin ”låg-transparens-kunder” omfattar kundrelationer där majoriteten av deras analyserade historiska betalflöden inte uppfyller dagens krav på transparens och/eller koppling till verklig affärsverksamhet. Cirka 95 procent av dessa historiska låg-transparens-flöden härrör från Estland. Dessa transaktionsflöden har tidigt i analysperioden minskat och således utgjort en mindre och fallande andel av de totala flödena från non-resident-kunder. Dessa flöden kan inte likställas med konstaterade penningtvättsaktiviteter, men här föreligger indikationer på förhöjd penningtvättsrisk.SEB:s samlade analys omfattar bankens kunder, processer, riskkultur, system och transaktionsvolymer under perioden 2008-2018 och ligger till grund för de uttalanden banken har gjort. Analysen är en del av underlaget för den undersökning som den svenska finansinspektionen bedriver i samarbete med sina baltiska motsvarigheter. I bifogad graf har den interna analysen, för åren 2008-2018, kompletterats med data från 2005-2007.SEB vill ge alla som följer banken likvärdig, korrekt och transparent information. Om det skulle framkomma ny relevant information som SEB inte har haft kännedom om sedan tidigare kommer banken att vidta åtgärder.Bilaga191126 Historical non-resident flows in Estonia