Scandinavian Tobacco Group A/S integrerer Agio Cigars

 SelskabsmeddelelseI forlængelse af overtagelsen af Agio Cigars den 2. januar 2020 offentliggør Scandinavian Tobacco Group i dag de færdige planer for integrationen af Agio Cigars i Scandinavian Tobacco Group. Sammenlægningen af Scandinavian Tobacco Group og Agio Cigars forventes at levere betydelige omkostningssynergier inden for salg & marketing, produktion og back office-funktioner. Det forventes, at Agio Cigars vil bidrage til en forøgelse af Scandinavian Tobacco Groups EBITDA-margin før særlige poster på mere end 2 procentpoint, når integrationen er fuldt gennemført ved udgangen af 2022. Dette er baseret på forventninger om nettosynergier i niveauet DKK 225 millioner. For at opnå synergierne forventes særlige omkostninger i niveauet DKK 450 millioner i likvider og yderligere omkring DKK 175 millioner særlige omkostninger, der er ikke-likviditetskrævende nedskrivninger, og som relaterer sig til nedlukning af fabrikker samt nedskrivning af bygninger. Indtægter fra salg af grunde og bygninger fra de nedlukkede fabriker er ikke medregnet på grund af usikkerhed omkring timing og salgspriser. Gennemførelsen af integrationsplanerne er i flere lande underlagt obligatoriske processer med samarbejdsudvalg, og derfor vil effekten for regnskabsåret 2020 først blive kommunikeret, når disse processer er afsluttet.I regnskabsåret 2019, baseret på Scandinavian Tobacco Groups regnskabsprincipper, udgjorde Agio Cigars’ nettoomsætning DKK 1.023 millioner, og EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 203 millioner. I første kvartal 2020 var den finansielle udvikling i Agio Cigars som forventet, mens der i april 2020 har været en negativ udvikling i nettoomsætningen.Ændringer i den kommercielle og produktionsmæssige strukturSom et led i integreringen af Agio Cigars ændrer Scandinavian Tobacco Group sin organisationsstruktur og skifter fra fire til tre kommercielle divisioner, og selskabet har desuden til hensigt at optimere driftsstrukturen ved at lukke tre produktionssteder og opgradere to andre. For at styrke nærheden til markederne og høste synergieffekterne vil Scandinavian Tobacco Group fremadrettet samle de kommercielle aktiviteter i tre divisioner ved at integrere den nuværende division Region Smoking Tobacco & Accessories ind i divisionerne North America Branded (NAB) og Region Machine-Made Cigars (MMC). NAB vil skifte navn til Division North America Branded & RoW (”Rest of World”) og MMC vil skifte navn til Division Europe Branded. Divisionen North America Online & Retail (NAOR) vil forblive uændret, bortset fra at cigar engrosforretningen vil flytte til Division North America Branded & RoW. De divisionsansvarlige vil være Senior Vice President Regis Broersma (NAB), Senior Vice President Jurjan Klep (MMC) og Senior Vice President Sarah Santos (NAOR).Den eksterne finansielle rapportering vil fra 2. kvartal 2020 afspejle den nye struktur.For at forbedre kapacitetsudnyttelsen og reducere enhedsomkostningerne i hele produktionsstrukturen, vil Scandinavian Tobacco Group over de næste 9-18 måneder lukke sine fabrikker i Eersel og Duizel i Holland og relativt hurtigt lukke fabrikken i Moca i Den Dominikanske Republik, idet produktionen flyttes til selskabets andre produktionssteder. Samlet forventes omkring 800 medarbejdere at blive afskediget som følge af ændringerne. Scandinavian Tobacco Group beskæftiger i dag ca. 11.000 medarbejdere. Organisationsændringerne er underlagt relevante krav om information og konsultation i forhold til samarbejdsudvalg.CEO Niels Frederiksen udtaler: “Forandringerne, som vi offentliggør i dag, er endnu et skridt i transformationen af Scandinavian Tobacco Group. De påvirker størstedelen af vores virksomhed, idet vi bygger en mere konkurrencedygtig og lønsom forretning med en stærk varemærkeportefølje, stærke markedspositioner og en solid forsyningskæde. Det er en investering i vores fremtid og adresserer behovet for fortsatte effektiviseringer for at forblive konkurrencedygtige og for at lykkes under vanskelige markedsforhold. Desværre nødvendiggør forandringerne også, at vi må skille os af med mange hårdtarbejdende og værdsatte kolleger. Jeg vil gerne takke hver enkelt af dem for deres indsats og dedikation gennem årene.”Suspenderede finansielle forventninger og COVID-19I forbindelse med gennemførelsen af opkøbet af Agio Cigars orienterede Scandinavian Tobacco Group den 2. januar 2020 om sin plan om at offentliggøre nye opdaterede finansielle forventninger til 2020 inklusive Agio Cigars, så snart planlægningen af integrationen var gennemført. Den 19. marts 2020 suspenderede Scandinavian Tobacco Group imidlertid de finansielle forventninger for 2020 på grund af det globale udbrud af COVID-19 og mangel på gennemsigtighed. På grund af den fortsatte usikkerhed og mangel på forudsigelighed forårsaget af udbruddet af COVID-19 er det fortsat ikke muligt at give pålidelige finansielle forventninger for det samlede selskab.  Vi forventer at give en opdatering af de finansielle forventninger for 2020 inklusive Agio Cigars, så snart vi mere præcist kan vurdere den negative økonomiske effekt af COVID-19 på vores forretning.Efterspørgslen efter vores produktkategorier har historisk set været forholdsvis modstandsdygtig over for store makroøkonomiske ændringer, men på kort og mellemlangt sigt påvirker ændringerne i kunde- og forbrugeradfærd som følge af udbruddet af COVID-19 efterspørgslen på vores produkter på tværs af markederne. I øjeblikket påvirkes nettoomsætningen negativt som følge af restriktioner på internationale rejser, nedlukning af mindre butikker og restriktioner for aktiviteter uden for hjemmet i mange markeder, hvorimod omsætningen i onlineforretningen i Nordamerika har oplevet en positiv fremgang på grund af ændret forbrugeradfærd, mens nettoomsætningen i vores engrosforretning i Nordamerika er påvirket negativt. Vi har oplevet midlertidig nedlukning af vores fabrikker i Honduras, Sri Lanka og Den Dominikanske Republik, men i alle disse lande er en gradvis opstart af produktionen nu i gang. For at bevare vores forretnings solide finansielle position, afbøder vi kontinuerligt effekten ved at reducere omkostninger. Et lavere forbrug og en uventet midlertidig nedlukning af vores fabrikker, som potentielt kan resultere i situationer med manglende forsyninger, udgør de største risici i forhold til vores finansielle resultater. Hertil kommer, at vores fortsatte fokus på indføre nye sikkerhedsprocedurer har betydet begrænsninger i distributionen på tværs af vores selskaber, hvilket især mærkes i driften af vores lagerlokationer i Nordamerika.Scandinavian Tobacco Group fremlægger sit regnskab for første kvartal 2020 den 20. maj 2020.Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.comPressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Vedhæftet filSelskabsmeddelelse nr. 10 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.