Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

PRESSMEDDELANDE13 november 2019Finansiella nyckeltalJan – sep 2019 (jan – sep 2018)Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (52,7)EBIT uppgick till -75,8 MSEK (-19,9)Periodens resultat uppgick till -72,3 MSEK (-17,7)Resultatet per aktie uppgick till -2,89 SEK (-0,80)Resultat per aktie efter utspädning -2,89 SEK (-0,80)Juli – sep 2019 (juli – sep 2019)Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (44,6)EBIT uppgick till -26,0 MSEK (19,9)Periodens resultat uppgick till -27,7 MSEK (15,3)Resultatet per aktie uppgick till -1,00 SEK (0,68)Resultat per aktie efter utspädning -1,00 SEK (0,68)Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019                       Saniona rapporterade positiva kliniska resultat från sin fas 2a-studie med Tesomet till tonåriga patienter med Prader-Willis syndrom. Tesomet var säkert och tolererades väl av växande tonåriga patienter med PWS vid båda de doser som testades. För patienter som behandlades med den högre dosen minskade kroppsvikten, BMI förbättrades och hyperfagi-värdena sjönk till låga ensiffriga tal. Uppgifterna ger ytterligare vägledning till fas 2b/3-studierna som nu planeras.Saniona valde en utvecklingskandidat, SAN903, inom IK-programmet. Mot bakgrund av det arbete som hittills utförts har Saniona valt att till en början fokusera på SAN903 för behandling av Crohns sjukdom och ulcerös kolit.I juli erhöll Saniona 66,5 MSEK (53,7 MSEK efter transaktionskostnader) från en företrädesemission som slutfördes i juni.Väsentliga händelser efter periodens utgångSaniona har rekryterat den sista patienten i den kliniska Fas 2a-studien med Tesomet vid hypotalamisk fetma. Patienterna ges antingen Tesomet eller motsvarande placebo under 24 veckor följt av en öppen förlängningsstudie där alla patienter får Tesomet i 24 veckor, vilket ger en sammanlagd behandlingsperiod om 48 veckor. Saniona räknar med att kunna rapportera de preliminära resultaten från den dubbelblinda delen av studien under andra kvartalet 2020.Kommentar från vd”Resultaten från vår Fas 2a-studie i PWS har radikalt minskat risken i projektet och ger oss vägledning inför de registreringsgrundande fas2b/3-studier som vi nu planerar i PWS och hypotalamisk fetma, en annan sällsynt ätstörning. Tesomet har potential att minska vikt och BMI avsevärt samt att behandla hyperfagi vid dessa allvarliga, sällsynta ätstörningar som saknar godkända behandlingsalternativ. Genom att vi inriktar oss på dessa sällsynta sjukdomar skapar vi en unik möjlighet att utveckla och föra ut våra egna produkter på marknaden”, säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.För mer information, vänligen kontakta:Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.comDenna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08:00 CET.Om Saniona:Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fem program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com. Bilaga20191113 – Saniona Q3 Report 2019 – SWE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.