SalMar – Resultat for tredje kvartal 2019

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 613,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 939,1 millioner kroner i samme periode i fjor.– Tredje kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Segment Midt-Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe.– SalMar ser alltid etter muligheter for å bedre operasjonell drift. For å styrke selskapets satsing på havbasert oppdrett har SalMar derfor etablert SalMar Ocean, hvor alle konsernets aktiviteter innen dette området samles. Vi ser ett betydelig potensial innen havbasert lakseoppdrett og ved å gjøre dette ønsker vi å forsterke vår ledende posisjon både med hensyn til teknologisk utvikling og biologisk produksjon. Dette vil bidra til en fortsatt bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring i årene fremover, avslutter konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,8 milliarder kroner i kvartalet, på linje med tilsvarende periode året før. Slaktevolumet endte på 35 800 tonn, ned 300 tonn fra samme periode året før. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på NOK 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal, en reduksjon på 8,91 kroner per kilo målt mot tredje kvartal i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge.Segment Midt-Norge leverer ett tilfredsstillende resultat. Det ble i hovedsak slaktet fisk satt i sjøen våren 2018, en generasjon som har vist gode biologiske prestasjoner. For å redusere biologisk risiko knyttet til lakselus i Midt-Norge, valgte SalMar å starte slaktingen av fisk satt i sjøen høsten 2018 tidligere enn planlagt mot slutten av perioden. Dette ga negativ påvirkning på kostnader, snittvekt og oppnådd pris i kvartalet. Av samme årsak forventes det også noe høyere kostnader og noe lavere volum for regionen i fjerde kvartal.Kostnadsutviklingen i segment Nord-Norge har de siste kvartalene vært svært skuffende, og resultatet i tredje kvartal er meget svakt. Dette skyldes i hovedsak biologiske utfordringer hvor sykdom og risiko for sykdom har ført til uttak av fisk med lav snittvekt, noe som har påvirket både prisoppnåelse og kostnadsnivå i negativ retning. Lokalitetene med biologiske utfordringer var ved utgangen av tredje kvartal tømt og SalMar forventer et vesentlig lavere kostnadsnivå og høyere volum i fjerde kvartal hvor man vil slakte fra lokaliteter som har vist bedre biologiske prestasjoner og en bedre kostnadsutvikling enn slaktelokalitetene i tredje kvartal.Arnarlax leverer nok et positivt resultat hvor høy snittvekt på slaktet fisk har gitt god prisoppnåelse samtidig som produksjonskostnadene har vært på samme nivå som tidligere i år. Målt mot fjoråret er det imidlertid en kraftig forbedring som følge av bedre biologiske prestasjoner og bedre drift. Arnarlax forventer både kost og volum på samme nivå i fjerde kvartal som i dette kvartalet.Segment Salg og prosessering fikk et positivt driftsresultat på 102,3 millioner kroner i tredje kvartal. God disponering av salg og effektiv drift har gitt gode resultater i en periode med fallende priser. Samtidig har lavere priser gitt høyere marginer på fastpriskontrakter. SalMar har per 13. november 2019 sikret 20 prosent av det planlagte salgsvolumet i fjerde kvartal på faste kontrakter.For 2019 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 7 prosent, og 4 prosent vekst i 2020. Kombinert med forventninger om god etterspørsel indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt gode priser.SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 145 000 tonn i Norge og 10 000 tonn på Island i 2019. For 2020 ventes et slaktevolum i Norge på 152 000 tonn og 10 000 tonn på Island.Full rapport og presentasjon for tredje kvartal 2019 er vedlagt.SalMars konsernsjef Gustav Witzøe og CFO & COO Trine S. Romuld vil presentere selskapets resultater på Hotel Continental i Oslo fra klokken 8 i dag.For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gustav Witzøe, konsernsjef
Telefon: +47 911 47 834
E-post: gustav.witzoe@salmar.no
Trine Sæther Romuld, CFO & COO
Telefon: + 47 991 63 632
E-post: trine.romuld@salmar.no
Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapetDenne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12VedleggSalMar Q3 2019 rapportSalMar Q3 2019 presentasjon ENG

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.