Robit Oyj: ROBITIN LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT

ROBIT OYJ              LEHDISTÖTIEDOTE             23.4.2020 klo 11.15Robit Oyj, 1.1. – 31.3. 2020:
ROBITIN LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT
Robitin alkuvuoden 2020 kehitys oli vakaata ja yhtiön odotusten mukaista. Yhtiö jatkoi systemaattista työtä kohti pitkän tähtäimen strategisia tavoitteitaan. Koronapandemian nopean maailmanlaajuisen leviämisen vaikutukset yhtiön tuotteiden kysyntään olivat katsauskaudella vähäiset.Konsernin liikevaihto kasvoi 7,1 % vertailukauteen verrattuna ja oli 21,5 miljoonaa euroa (20,1). Ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat 24,9 miljoonaa euroa, missä on kasvua 6,8 % vertailukauteen ja 31,5 % vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna. ”Kaivosliiketoiminta kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti etenkin EMEA-alueen Top Hammer -myynnissä. Saimme katsauskauden aikana mm. kaksi isoa kaivostilausta CIS- ja Itä-Euroopan alueelta. Kaivosliiketoiminnan osuuden kasvattaminen on yhtiölle strateginen painopistealue ja olemme tyytyväisiä viimeaikaiseen kehitykseen. Down the Hole – liiketoiminnan osalta liikevaihto ei kehittynyt kaivos- ja louhosmarkkinoilla täysin odotuksien mukaisesti ja segmentin kehitystyö jatkuu.”, toteaa CEO Tommi Lehtonen.Katsauskauden aikana yhtiön käyttöpääoman tehokkuus parani. Operatiivinen kassavirta oli edelleen epätyydyttävällä tasolla ollen -0,9 miljoonaa euroa (-1,1). Yhtiön käyttökate (vertailukelpoinen EBITDA) oli 1,0 miljoonaa euroa (1,1). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 46,9 prosenttia (49,9).Koronavirus pandemian aiheuttama epävarmuus muutti yrityksen toimintaympäristöä nopeasti katsauskauden loppupuolella. Yhtiö käynnisti maaliskuussa neuvottelut mahdollisista lomautusjärjestelyistä Suomessa kysyntään liittyvän epävarmuuden seurauksena. Myös yhtiön ulkomaisissa yksiköissä valmisteltiin ja toteutettiin säästötoimenpiteitä.”Yhtiön strateginen valinta keskittyä vain kulutusosiin palkitsee näissä poikkeustilanteissa. Koronavirustilanteen uskotaan vaikuttavan rajallisesti yhtiön kysyntään. Tällä hetkellä näyttää siltä, ​​että kaivos- tai rakennustyömaiden poraustoiminnot jatkuvat pääosin ilman keskeytyksiä. Vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat siitä, miten kauan tiukemmat rajoitustoimet kuten yksittäisten kaivosten sulkemiset jatkuvat ja leviävätkö nämä uusiin meille keskeisiin maihin”., toteaa CEO Tommi Lehtonen.Robit tiedotti 24.3.2020 luopuvansa toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.ROBIT OYJTommi Lehtonen, CEOLisätiedot:
Tommi Lehtonen, CEO
Puh. +358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com
Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 10 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.