Reykjavíkurborg – Árshlutareikningur janúar – september 2019

Reykjavíkurborg – Árshlutareikningur janúar – september 2019Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar – september 2019 var afgreiddur í borgarráði í dag, fimmtudaginn 28. september.Rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð um 5.162 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði jákvæð um 5.757 m.kr. á tímabilinu. Niðurstaðan er því 595 m.kr. lakari en gert var ráð fyrir.  Lakari rekstrarniðurstaða skýrist einkum af lægri tekjum af sölu byggingarréttar og hærri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga en áætlun gerði ráð fyrir.  Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 4.195 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 5.740 m.kr. eða 1.545 m.kr. undir áætlun.Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta, var jákvæð um 12.243 m.kr. en áætlanir gerðu ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 12.132 m.kr.
Rekstrarniðurstaðan er því 111 m.kr. betri en gert var ráð fyrir.  Betri rekstrarniðurstöðu má einkum rekja til hærri tekjufærðra matsbreytinga fjárfestingaeigna Félagsbústaða. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 18.797 m.kr. sem er 4.232 m.kr. lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir.
Heildareignir samstæðunnar samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi námu í lok september 681.724 m.kr., heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 347.726 m.kr. og eigið fé var 333.998 m.kr. en þar af var hlutdeild meðeigenda 18.017 m.kr.  Eiginfjárhlutfall samstæðunnar er nú 49,0% en var 49,4% um síðustu áramót.Rekstur Reykjavíkurborgar skiptist í A-hluta og B-hluta. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að ræða Aðalsjóð, sem heldur utan um rekstur fagsviða og Eignasjóð.Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu borgarinnar, en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru:  Orkuveita Reykjavíkur, Faxaflóahafnir sf., Félagsbústaðir hf., Íþrótta- og sýningahöllin hf., Malbikunarstöðin Höfði hf., Slökkvilið höfuðborgar­svæðisins bs., Sorpa bs. og Strætó bs, auk Aflvaka hf.Reykjavík, 28. nóvember 2019.Nánari upplýsingar veitir
Halldóra Káradóttir fjármálastjóri Reykjavíkurborgar
halldora.karadottir@reykjavik.is
ViðhengiSamstæða Reykjavíkurborgar janúar-september 2019Skýrsla Fjármála- og áhættustýringarsviðs með árshlutareikningi janúar – september 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.