Resultat af emissionen – bruttoprovenu på 35,4 mio. kr.

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 26/2020                                               Odense, 20. november 2020

Resultat af emissionen – bruttoprovenu på 35,4 mio. kr.Scape Technologies offentliggjorde den 30. oktober 2020 aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bestyrelsen besluttede at udbyde minimum 6.363.636 stk. og op til 9.197.643 stk. nye aktier med en tegningskurs på DKK 5,50, jf. selskabsmeddelelse nr. 25/2020.  Tegningsperioden for de udbudte aktier er afsluttet. Scape Technologies har konstateret, at der er udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for i alt 6.434.031 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på i alt DKK 35,4 mio. og et forventet nettoprovenu på DKK 30,5 mio. Ordrer på resterende aktier tildeles fuldt ud.
     
Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle nye aktier er sket, og de udbudte aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 24. november 2020. 
I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet udtaler CEO Søren Bøving-Andersen:
I Scape Technologies er vi glade for i dag at kunne meddele et godt resultat af vores fortegningsemission. I lyset af det aktuelle marked, der er påvirket af Covid-19 pandemien, er vi især glade for den opbakning eksisterende såvel som nye aktionærer har udvist. Med bruttoprovenuet på DKK 35,4 mio., vil vi fokusere på fortsat at eksekvere på vores vækst- og internationaliseringsstrategi samt produktudvikling, herunder AI/machine learning. Nye investeringsområder vil også omfatte en større satsning på SMV-markedet, investeringer i det kinesiske joint-venture selskab, en styrket forretningsmodel med Robotics-as-a-Service og løsninger til distributionscentre for internethandel. Vi ser frem til en spændende rejse med både nye og eksisterende aktionærer.
De udbudte aktier vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier (DK0061114246), forventeligt den 26. november 2020.Efter gennemførelse af fortegningsemissionen forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 13.796.465 fordelt på 13.796.465 stk. aktier a nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 20.230.496 fordelt på 20.230.496 stk. aktier a nominelt DKK 1,00. Hver aktie a nominelt DKK 1,00 giver én stemme.Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke binpicking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.
Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.Bestyrelsen
Jens Munch-Hansen, formand
Fu Yu Chen
Leif Thomsen
Rune K. Larsen
Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com
Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.comCertified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk
Vedhæftet filSelskabsmeddelelse nr. 26 2020 – Resultat af emissionen

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.