Rekstrarhagnaður Reita 5.771 m.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins

Stjórn Reita fasteignafélags hf. hefur samþykkt samandreginn árshlutareikning fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019. Helstu lykiltölur reikningsins eru: Guðjón Auðunsson, forstjóri:„Á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 gekk rekstur Reita vel og var afkoma á þriðja ársfjórðungi í samræmi við útgefnar horfur.Árið hefur að stórum hluta verið nýtt í umbætur á eignasafninu og sést það á mikilli fjárfestingu samhliða tímabundnum samdrætti í nýtingu. Margar fasteignir hafa í smáum og stórum skömmtum gengið í gegnum endurnýjun lífdaga og nýir leigutakar tekið við umgjörð um atvinnustarfsemi þeirra til langrar framtíðar. Skaftahlíð 24 hýsir nú skrifstofur Landspítalans í uppgerðu húsnæði, Íslandspóstur er að koma sér fyrir í stóru og endurnýjuðu rými á Höfðabakka 9 og Sjúkraþjálfun Íslands hefur hafið starfsemi í norðurenda Kringlunnar eftir gagngerar endurbætur.Innkoma Vínlandsleiðar í eignasafnið fyrir rúmu ári síðan skýrir stærstan hluta af breytingu í tekjum á milli ára. Með kaupum á þeim eignum var góður grunnur af útleigu til opinberra aðila styrktur enn frekar og með undirritun leigusamninga við Landspítalann, Íslandspóst og fleiri aðila hafa þar bæst við um 22 þúsund fermetrar í útleigu til opinberra leigutaka.Eftir góðan gang í útleigu á haustmánuðum er nýtingarhlutfall félagsins í dag um 96% og vonir standa til um að það hlutfall haldi áfram að hækka.Árinu hefur einnig fylgt framhald á endurfjármögnun félagsins. Góður árangur hefur náðst en til þessa hefur félagið gefið út skuldabréf fyrir um 10,2 milljarða og greitt niður óhagstæð eldri lán í þeim tilgangi að lækka vaxtakostnað félagsins. Aukið vaxtaálag á markaði er áhyggjuefni til lengri tíma litið og ekki í takti við verðlagningu sambærilegra afurða í löndunum í kringum okkur.Reitir horfa björtum augum til framtíðar og þrátt fyrir að tímabundin niðursveifla sé í hagkerfinu um þessar mundir þá er þjóðarbúið vel í stakk búið til að mæta slíkri niðursveiflu. Sömu sögu er að segja af Reitum. Eignir félagsins, ávöxtunarkrafa þeirra og vænt markaðsleiga hafa verið metin með varfærnum hætti og skuldsetning hófleg. Arðsemi eigna í fullnýttu eignasafni er um 6,1% og virði hvers fermetra í eignasafninu er rétt um 300.000 kr. Rekstur Reita er stöðugur og eftirspurn eftir eignum félagsins heilbrigð.“Frekari upplýsingar og kynningarfundurÁ vef Reita, www.reitir.is/fjarfestar, má finna allar upplýsingar vegna árshlutauppgjörsins. Jafnframt má finna árshlutauppgjörið á ensku á www.reitir.is/en/investors.Reitir bjóða fjárfestum og markaðsaðilum á opinn fund þar sem Guðjón Auðunsson, forstjóri, og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, munu kynna uppgjörið. Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 19. nóvember kl. 8:30 á skrifstofu félagsins á 3. hæð í norðurenda Kringlunnar 4-12, 103 Reykjavík. Kynningar­efni fundarins er aðgengilegt á fjárfestasíðu Reita, www.reitir.is/fjarfestar.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.