• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Rekening houdend met de aanbevelingen van de Nationale Bank van België past Ageas de dividenduitkering over 2019 aan zijn aandeelhouders aan

Rekening houdend met de aanbevelingen van de Nationale Bank van België past Ageas de dividenduitkering over 2019 aan zijn aandeelhouders aan

Ageas kondigt aan dat het zijn intentie om het voorgestelde brutocashdividend van EUR 2,65 per aandeel te betalen, handhaaft. Rekening houdend met de recente aanbevelingen van EIOPA en de Nationale Bank van België in de context van de wereldwijde COVID-19 pandemie, past Ageas wel de uitkering over het boekjaar 2019 aan. Ageas zal een eerste dividenduitbetaling van EUR 0,27 per aandeel voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2020 en een andere Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren in de loop van oktober 2020 met als intentie een voorstel tot goedkeuring van de uitbetaling van een tussentijds dividend van EUR 2,38 per aandeel.Ageas heeft de aanbevelingen van EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) van afgelopen donderdag 2 april 2020 en van de Nationale Bank van België van dinsdag 7 april 2020 met betrekking tot hun vraag tot uitstel van de uitbetalingen van dividenden tot ten minste 1 oktober 2020 aandachtig geanalyseerd.Interne analyses bevestigen dat de solvabiliteitspositie van Ageas sterk blijft. Op 26 maart 2020 bedroeg de geschatte Solvency IIageas-ratio van de Groep 191%, nog steeds ruim boven het streefdoel van 175% dat werd vastgelegd in het kader van de Connect21-strategie. Op dezelfde datum bedroeg de geschatte wettelijke Solvency II-ratio (Pijler I) 194%. Beide cijfers houden al rekening met het initieel aangekondigde dividend van EUR 2,65 per aandeel over 2019 en het opgebouwde dividend over het eerste kwartaal van 2020.De totale kaspositie van Ageas, eind vorig jaar goed voor EUR 2,2 miljard, blijft hoog, zelfs rekening houdend met de EUR 0,5 miljard die gereserveerd is voor de uitvoering van de Fortisschikking en de betaling van EUR 0,5 miljard in het eerste kwartaal van 2020 in verband met het bod tot aankoop op de Fresh-effecten aan het einde van 2019.Op basis van het bovenvermelde en omdat voor particuliere aandeelhouders van Ageas alsook voor vele pensioenfondsen en institutionele investeerders, het dividend van de Groep een belangrijk deel van hun inkomen is, bevestigt de Raad van Bestuur van Ageas zijn intentie om het voorgestelde brutocashdividend van EUR 2,65 per aandeel over het boekjaar 2019 te betalen. De Raad van Bestuur heeft wel beslist om een eerste uitbetaling van EUR 0,27 per aandeel voor te stellen om verwatering voor bestaande aandeelhouders met betrekking tot ACSM (Alternative Coupon Settlement Method) op uitstaande achtergestelde schuldinstrumenten te voorkomen.   De Raad van Bestuur besliste ook om de uitbetaling van het resterende dividend uit te stellen tot een tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in oktober 2020 zal worden gehouden.De Raad van Bestuur heeft ook beslist dat Ageas doorgaat met het lopende aandeleninkoopprogramma van EUR 200 miljoen, waarvan op 3 april 2020 al circa EUR 137 miljoen is gerealiseerd.Voor gedetailleerde informatie verwijst Ageas naar de publicatie van zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2020 op woensdag 13 mei 2020 om 7.30 u. CET.Bart De Smet, CEO Ageas zegt: “Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de solvabiliteits- en kaspositie van Ageas sterk zijn, erkennen we de vraag tot voorzichtigheid van de regelgevers. Tegelijkertijd willen we onze beloftes naar onze aandeelhouders aanhouden en ook onze sociale verantwoordelijkheid opnemen door een belangrijke rol te blijven spelen in het leven van al onze stakeholders, in de huidige crisis en in de toekomst.” Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas heeft succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen, die functioneren via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar het actief is, behoort Ageas tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 45.000 mensen en rapporteerde in 2019 een premie-inkomen van bijna 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).BijlagePdf versie persbericht

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.