Reginn hf.: Árshlutareikningur Regins fyrstu 9 mánuði ársins 2019


Árshlutareikningur Regins hf. 1. janúar til 30. september 2019 var samþykktur af stjórn 7. nóvember.Rekstrartekjur námu 7.282 m.kr.Vöxtur leigutekna frá fyrra ári var 26%.Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir var 4.999 m.kr., sem er 33% hækkun frá fyrra ári.Bókfært virði fjárfestingareigna í lok tímabils er 138.800 m.kr. Matsbreyting á tímabilinu var 3.258 m.kr. Fjárfestingar á tímabilinu voru 4.259 m.kr.Hagnaður eftir tekjuskatt nam 3.515 m.kr. sem er um 55% hækkun frá fyrra ári.Handbært fé frá rekstri nam 2.510 m.kr. Handbært fé í lok tímabilsins var 2.215 m.kr.Vaxtaberandi skuldir voru 82.962 m.kr. í lok tímabilsins samanborið við 80.488 m.kr. í árslok 2018.Eiginfjárhlutfall er 31,7%.Hagnaður á hlut fyrir tímabilið er 1,93 en var 1,42 fyrir sama tímabil í fyrra.Félagið er skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ Iceland hf.), fjöldi hluthafa þann 30. september sl. voru 435.Rekstur og afkomaRekstur félagsins gengur vel og er samkvæmt áætlun. Rekstrartekjur námu 7.282 m.kr. og þar af námu leigutekjur 6.845 m.kr. Hækkun leigutekna frá sama tímabili fyrra árs var 26%.Rekstrarhagnaður fyrir söluhagnað, matsbreytingu og afskriftir / EBITDA var 4.999 m.kr. sem er 33% hækkun samanborið við sama tímabil árið 2018.Eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði til leigu hefur verið mjög góð og náðst hefur mikill og góður árangur í útleigu til opinberra aðila og sterkra félaga. Það sem af er ári hafa verið gerðir nýir leigusamningar fyrir um 38 þús. m2. Þar af er endurnýjun eldri samninga um 24%.Eignasafn og efnahagurEignasafn Regins er fjölbreytt og samanstendur af góðu atvinnuhúsnæði með háu útleiguhlutfalli og traustum leigutökum m.a. kemur yfir þriðjungur tekna félagsins frá ríki og sveitarfélögum. Fjöldi fasteigna í lok tímabilsins var 117 og heildarfermetrafjöldi þeirra eigna er um 377 þúsund. Útleiguhlutfall á safni Regins er um 97%.Vegna fjölda nýrra leigusamninga er mikil umbreyting yfirstandandi í stórum leigueiningum félagsins, m.a. að Höfðatorgi, Suðurhrauni 3, Skútuvogi 2 og Miðhrauni 4. Þessar umbreytingar hafa tímabundin áhrif á nýtingahlutfall og tekjur. Gert er ráð fyrir að nýtingahlutfall í lok ársins verði allt að 98%.Umsvif og horfurStefnumótun lauk í byrjun ársins og gengur innleiðing nýrrar stefnu vel. Hluti af þeirri innleiðingu eru nýjar áherslur og breyting á skipulagi og stjórnun félagsins. Þær breytingar eiga að einfalda stjórnun, styrkja starfsemi, setja aukna áherslu á viðskiptavininn, starfsemi hans, eðli tekna og eignaflokka. Við breytingarnar verður eignasafni og samningum skipt upp í þrjár einingar eftir eðli starfsemi, þ.e. Verslun og þjónusta, Opinberir aðilar – Samstarfs- og leiguverkefni og Atvinnuhúsnæði og almennur markaður. Framkvæmdastjórar eininga bera ábyrgð á og leiða fagsvið og markaðssókn viðkomandi eininga.Áfram er lögð áhersla á fjárfestingar í verkefnum sem gefa öruggar og stöðugar tekjur s.s. leiguverkefna til opinberra aðila og sterkra fyrirtækja. Í maí sl. tilkynnti félagið að gengið hefði verið til samninga við Vegagerðina um Suðurhrauni 3 og mun það vera stærsta verkefni félagsins framundan í nýframkvæmdum. Önnur verkefni tengd opinberum aðilum er skrifstofu húsnæði fyrir Landlæknisembættið í Katrínartúni 2, Lögreglustjóra Suðurnesja að Brekkustíg 36 í Reykjanesbæ og Geðheilsuteymi Suður í Bæjarlind 1-3.Nú í haust var skrifað undir leigusamning við Kviku banka hf. um 3.500 m2 höfuðstöðvar bankans í Katrínartúni 2. Unnið er að frágangi þess húsnæðis og verður það afhent leigutaka á næstu vikum.Félagið stefnir á skuldabréfaútboð fyrir áramót þar sem boðinn verður nýr 10 ára skuldabréfaflokkur.Þann 6. júní sl. tilkynnti félagið að á grundvelli heimildar frá aðalfundi Regins hf. þann 14. mars 2019 hefði stjórn félagsins tekið ákvörðun um kaup á eigin hlutum samkvæmt endurkaupaáætlun til að lækka útgefið hlutafé félagsins. Endurkaupum samkvæmt endurkaupaáætlun lauk 30. september sl. Keypti félagið 21.929.825 hluti í félaginu og man heildarkaupverð þeirra um 467 m.kr.Kynning á félaginuSamhliða birtingu uppgjörs boðar Reginn til opins kynningarfundar föstudaginn 8. nóvember, kl. 08:30 á skrifstofu Regins í Smáralind, Hagasmára 1, 201 Kópavogi. Helgi S. Gunnarsson forstjóri félagsins mun kynna afkomu fyrstu níu mánaða ársins 2019 og svara spurningum. Skráning á kynningarfundinn fer fram í gegnum netfangið fjarfestatengsl@reginn.is.Fundinum verður einnig varpað í gegnum netið á eftirfarandi slóð:https://livestream.com/accounts/11153656/events/8877448/playerHægt er að nálgast árshlutareikning vegna fyrstu níu mánaða ársins og kynningargögn á www.reginn.is/fjarfestavefur/Nánari upplýsingar veitir:Helgi S. GunnarssonForstjóri Regins hf.Sími: 512 8900 / 899 6262ViðhengiReginn hf. – Árshlutareikningur 3F 2019 – UndirritaðurReginn hf. – Fjárfestakynning – 3F 2019Reginn hf. – Tilkynning um uppgjör 3F 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.