Referat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 31/2019| 27. november 2019
Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 27. november 2019 holdt ekstraordinær generalforsamling i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj.Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.1. Valg af dirigent
Advokat Jørgen Kjergaard Madsen blev valgt til dirigent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6, hvorfor der skulle vælges 2 medlemmer.
Jesper Dan Jespersen frem til den ordinære generalforsamling 2020Mikael Jakobsen frem til den ordinære generalforsamling 20213. Eventuelt
Der var enkelte indlæg under punktet.
I forlængelse af ekstraordinære generalforsamling blev der afholdt bestyrelsesmøde.  Anders Howalt-Hestbech fortsætter som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.Endvidere besluttede bestyrelsen sammensætningen af bestyrelsesudvalg, hvor Jesper Dan Jespersen indtrådte i revisions- og risikoudvalg og Mikael Jakobsen indtrådte i risiko- og vederlagsudvalg i stedet for Heine Bach og Michael Vilhelm Nielsen, der samtidig er udtrådt af bestyrelsen.Vedhæftet filSelskabsmeddelelse_Referat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank 2019