Referat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 31/2019| 27. november 2019
Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 27. november 2019 holdt ekstraordinær generalforsamling i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj.Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.1. Valg af dirigent
Advokat Jørgen Kjergaard Madsen blev valgt til dirigent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6, hvorfor der skulle vælges 2 medlemmer.
Jesper Dan Jespersen frem til den ordinære generalforsamling 2020Mikael Jakobsen frem til den ordinære generalforsamling 20213. Eventuelt
Der var enkelte indlæg under punktet.
I forlængelse af ekstraordinære generalforsamling blev der afholdt bestyrelsesmøde.  Anders Howalt-Hestbech fortsætter som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.Endvidere besluttede bestyrelsen sammensætningen af bestyrelsesudvalg, hvor Jesper Dan Jespersen indtrådte i revisions- og risikoudvalg og Mikael Jakobsen indtrådte i risiko- og vederlagsudvalg i stedet for Heine Bach og Michael Vilhelm Nielsen, der samtidig er udtrådt af bestyrelsen.Vedhæftet filSelskabsmeddelelse_Referat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.