Rättelse: VD i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission

I ett tidigare pressmeddelande idag den 27 november uppgavs det att Oasmia Pharmaceutical AB:s VD Sven Rohmann köpt 978 944 teckningsrätter i bolaget. Det korrekta antalet ska vara 900 000 teckningsrätter. Felet uppstod på grund av felsummerade uppgifter från Sven Rohmanns bank.  För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com
Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).
BilagaPM – VD och Ordförande köper teckningsrätter ny. rättelse