PunaMusta Media Oyj julkaisee strategiansa ja tavoitteensa 2020-2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ   PÖRSSITIEDOTE    13.11.2019 KLO 12.00PunaMusta Media julkaisee strategiansa ja visionsa. Yhtiön visiona on vastuullinen, menestyvä ja yhteisöllinen PunaMusta Media.Strategia vuoteen 2021 saakka
PunaMusta Median strategian ydin pureutuu visioon vastuullisesta, menestyvästä ja yhteisöllisestä PunaMusta Mediasta, joka huomioi digiajan tuomat muutokset, tehokkaan toiminnan sekä vastuullisuuden yhtiön päätoimialoilla paino- ja lehtiliiketoiminnassa.
Digiajan megatrendit kaupungistuminen ja teknologioiden nopea kehitys ovat muokanneet paino- ja lehtitoimialan suuntaa: printtimainonta laskee edelleen ja digitaalinen mainonta kasvaa. Digitaalisuuden rooli korostuu entisestään, kun ansaintamallit ja rakenteet muuttuvat. Runsaan tarjonnan myötä kuluttajien valinnoissa nousevat esiin valmiiden ja helppojen ratkaisujen merkitys. Lisäksi erityisesti painotoimialalla vastuullisuus ja ekologisten ratkaisujen sekä kotimaisuuden arvostus lisääntyvät ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Painotoimialalla konsolidoituminen tervehdyttää alan kehitystä.Yhteisöllisyyden merkitys digiajassa vahvistuu ja PunaMusta Median tahtotilana on luoda moniosaamiseen perustuva, kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa kasvupaikkoja uusille osaajille sekä vahvistaa kotimaisen paino- ja media-alan kehittymistä ja suomalaisen design- ja teknologiaosaamisen jatkuvuutta toimialoillaan.
PunaMusta Median uusi strategia keskittyy operatiivisen tehokkuuden parantamiseen ja kasvuun, vahvaan markkina-asemaan sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon ja digipalvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin vastuullisesti.
Strategian päätavoitteet ovat:Ketterä ja luotettava kumppani asiakkailleen – moniosaamisen vahvistaminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto, ratkaisukeskeisyys ja ainutlaatuinen järjestelmäosaaminen.Kannattavuuden parantaminen – tehokkaat prosessit ja yksiköt, toimintojen keskittäminen, tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja toiminta.Johtava markkina-asema – aktiivinen osallistuminen toimialajärjestelyihin ja asiakassuhteiden laajentaminen konsernitarjonnalla.”PunaMusta Media on käynyt läpi merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana ja olemme vahvistaneet markkina-asemaamme aktiivisesti niin paino- kuin lehtiliiketoiminnassa aktiivisten yritysjärjestelyjen kautta. Tämä suunta jatkuu ja osallistumme edelleen toimialajärjestelyihin ja laajennamme asiakassuhteitamme konsernitarjontamme pohjalta.Konkreettisina strategisina toimenpiteinä operatiivisen tehokkuuden parantamisessa erityisesti painotoimialalla panostamme tekoälyn ja automatisaation hyödyntämiseen sekä asiakaskokemuksen ja ratkaisumyynnin vahvaan kehittämiseen. Toimenpiteidemme avulla haluamme mahdollistaa asiakkaidemme menestyksen. Lehtitoimialalla olemme kannattavaa ja alueellisesti merkittävää toimintaa tekevä monimediatalo, joka tarjoaa ainutlaatuista paikallista sisältöä. Meillä on hyvä asema markkinoilla, sitoutuneet työntekijät sekä tiiviit asiakassuhteet ja uuden strategian myötä pystymme hyödyntämään tarjontaamme tavoitteiden saavuttamiseksi entistä paremmin”, sanoo PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen.Taloudelliset tavoitteet
PunaMusta Media hakee strategiajaksolla omistaja-arvon kasvattamista seuraavilla taloudellisilla tavoitteilla:
Liikevaihto: Liiketoiminnan kasvattaminen vuosittain.Suhteellinen kannattavuus: Sijoitetun pääoman tuotto yli 8 %.Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste suurempi kuin 40 % ja nettovelan suhde käyttökatteeseen strategiajakson lopussa pienempi kuin 2,5.       Joensuussa 13. marraskuuta 2019PUNAMUSTA MEDIA OYJ                                                 Raimo Puustinen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 
LISÄTIETOJA:                                                                    
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873
TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi
PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).          

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.