Prövningstillstånd beviljat i tvist avseende C-RADs rättigheter till patent

Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt bekräftade i sitt domslut som publicerades 26 juli 2019 C-RADs rätt till uppfinningen som beskrivs i patentansökan benämnd “Ionizing radiation detecting device”. Motparten, Beamocular AB, överklagade domslutet. Svea Hovrätt- Patent- och marknadsöverdomstolen har nu godkänt överklagandet.
Prövningstillstånd beviljas i de flesta överklaganden av patenttvister, men indikerar i sig inte något vad gäller det slutliga utfallet efter den kommande prövningen vid Patent- och marknadsöverdomstolen.Patent- och marknadsöverdomstolen kommer att pröva målet baserat på samma material som vid
Patent och Marknadsdomstolen. C‑RADs uppfattning är att inget nytt har tillkommit och C‑RADs bedömning är att bolagets möjligheter att framgångsrikt försvara sin rätt till uppfinningen är oförändrad.
Bakgrund
Bakgrunden till tvisten är en stämningsansökan mot Beamocular AB som C-RAD lämnade in till Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt den 22 maj 2017.  C-RAD yrkar på bättre rätt till patent till uppfinningen som beskrivs i patentansökan benämnd “Ionizing radiation detecting device” och som lämnats in av Beamocular. Patentet har ingen betydande inverkan på C‑RADs långsiktiga strategi och används inte för tillfället.
För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post tim.turn@c-rad.com
Om C-RADC-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och CRAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Device Co LTd i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.comBilagaPR 20191203 Prövningstillstånd

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.