• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • PRF: AS-i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PRF: AS-i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS- i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali müügikäive oli 19,3 miljonit eurot  ning puhaskasum 0,57 miljonit eurot, mis kasvas ligi neli korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. EBITDA kasvas 31% 1,47 miljoni euroni.JUHTKONNA KOMMENTAARHea meel on tõdeda, et käesoleva finantsaasta esimese kvartali (2019. aasta 3. kvartal) põhjal võime öelda, et eelmisel majandusaastal Grupis alustatud ümberkorraldused on andnud positiivseid tulemusi.Aruandeperioodi iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad. Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal tasemel. 2019. aasta 3. kvartali müügikäive oli 19,33 miljonit eurot (3. kv 2018: 19,39 miljonit eurot).Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 1,47 miljonit eurot, kasvades 31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev kasum summas 0,85  miljonit eurot. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 0,73 miljonit eurot (3. kv 2018: 1,06 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,57 miljonit eurot, mis on pea neli korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi puhaskasumist (3. kv 2018: 0,14 miljonit eurot).Grupi tootmis- ja müügiettevõtted (Heimon Kala, John Ross Jr, Coln Valley Smokery, Trio Trading, Vettel) parandasid oluliselt oma äritulemust võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga; sh ületades planeeritut kokku ca 0,3 miljoni euro võrra. Äritegevuse EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga oli tingitud Rootsi kalakasvatuse üksuse (Överumans Fisk) madalamast tulemusest seoses kala turuhinna langusega, mille taastumist viimase kolme aasta madalaimalt tasemelt on juba märgata.Kalakasvatuse osas oleme lootusrikkad, et saame juba 2020. aastal täiendavaid kasvatusmahte. Jätkame selleks vajalike ettevalmistuste tegemist, mille tulemusel saaksime suurendada oma Eesti kalakasvandustest tulevat kvaliteetset toorainet.PRFoodsi fookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamisel, mis kajastub 3. kvartali 2019. aasta äritegevuse positiivses rahavoos summas 1,3 miljonit eurot võrreldes 0,1 miljoni euroga eelmise aasta samas perioodis. Ettevõtte netovõlgnevus oli 19,9 miljonit eurot seisuga 30.09.2019 (30.09.2018: 21,9 miljonit eurot), mis aasta lõpus väheneb investeerimislaenude tagasimaksete ning jõulumüükidest tuleneva kõrgema rahasaldo võrra. Grupi käibekapital oli seisuga 30.09.2019 negatiivne 3,0 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,1 miljonit eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena.Jätkame Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamist ning sünergiate loomist, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul kui ka eksportturgudel. Soome tütarettevõtete äriline liitmine üheks ettevõtteks edeneb plaanipäraselt ja Trio Trading Oy ja Heimon Kala Oy liidetakse üheks ettevõtteks, mis jätkab Heimon Kala Oy nime all. Eestis oleme lansseerinud Soome-Eesti ühisbrändi – Heimon Kala ning ajaloos esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud forelliga edukalt kohalikule jaeturule.Eesti kalatööstust tabanud listeeria puhangu taustal võime kinnitada, et PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt. Suurimat rolli mängib siin meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust kuni toote tehasest väljastamiseni.John Ross Jr´i uuendatud brändi lansseerimine algas kvartali lõpus ning eeldame järgnevates kvartalites käibe märkimisväärset kasvu Suurbritannia turul.Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp kaasanud tugevdatud juhtkonna oma ala professionaalidest. Meie kollektiiv on teinud tulemusrikast tööd ettevõtte arendamisel ja kasumlikkuse parandamisel. PRFoodsi bilanss, tootmis- ja kliendibaas on tugev ning vaatame ootusrikkalt tuleviku poole.Suurte muutuste läbiviimine on alati keeruline ettevõtte töötajatele ning ma olen väga tänulik, et meie kollektiiv on entusiastlikult kaasa tulnud muudatustega ja andnud endast parima.VÕTMENÄITAJADKASUMIARUANNE BILANSSKonsolideeritud finantsseisundi aruanneKonsolideeritud koondkasumiaruanneIndrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 investor@prfoods.ee www.prfoods.ee ManusPRF_3k2019_2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.