Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2019 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.Preliminarūs 2019 m. 11 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:Efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas ir mazuto atsargų pardavimas lėmė, kad Bendrovės koreguota EBITDA 2019 m. sausį-lapkritį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 14,6 proc.Nepaisant sumažėjusių gamybos apimčių Kauno A.Brazausko HE, Bendrovės pajamos 2019 m. sausio-lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., išliko stabilios.Kauno A. Brazausko HE pirmuosius vienuolika 2019 m. mėnesių gamybos apimtys buvo mažesnės nei tuo pačiu periodu pernai dėl hidrologinės sausros ir ilgiau trukusio žuvų neršto periodo. Elektrėnų komplekse gamyba 2019 m., kaip ir 2018 m., išliko ribotos apimties.* Bendrovės 2018 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m. I pusmetį.** Bendrovės 2019 m. preliminarus ir 2018 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.