Periodeoplysning for 1. kvartal 2020 fra Totalbanken A/S

Overskud på 12,2 mio.kr. før skat forrenter egenkapitalen med 10,6 % p.a.Efter et kvartal med høj aktivitet på bolig og realkreditområdet, en stor tilgang af nye kunder og en flot vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 5,4 mio.kr. (15 %) falder resultatet som følge af øgede nedskrivninger på udlån og lavere kursreguleringer. Periodens resultat før skat er et overskud på 12,2 mio.kr. mod 18,0 mio. samme periode året før.Attachment2020-08 Periodeoplysning 202003

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.