Patikslinimas: „INVL Technology“ 2019 m. 9 mėn. veiklos rezultatai

SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) pateikia patikslintus 2019 m. spalio 29 d. skelbtus pranešimus lietuvių/anglų kalbomis apie Bendrovės 2019 m. 9 mėn. veiklos rezultatus. Pasikeitus „Andmevaros“ grupės vertei dėl tarpusavyje įmonių išmokėtų dividendų, „INVL Technology“ finansinio turto perkainojimo pajamos sumažėjo 51 000 eur, atitinkamai pasikeitė ir jos nuosavo kapitalo bei grynųjų aktyvų vertė. Šie skaičiai pakoreguoti pranešimo tekste ir pagrindinių duomenų santraukoje.Bendrovė skelbia pataisytus pranešimus bei pagrindinių duomenų santraukas lietuvių/anglų kalbomis apie „INVL Technology“ 2019 m. 9 mėn. veiklos rezultatus.SUTPKIB „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. yra 27,44 mln. EUR arba 2,25 euro akcijai. 2018 m. pabaigoje  šie rodikliai atitinkamai buvo 28,02 mln. EUR ir 2,30 EUR.Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 24,55 mln. eurų, 2018 m. pabaigoje – 24,23 mln. eurų.Grynasis Bendrovės nuostolis už 2019 metų 9 mėn. buvo 580 tūkst. eurų; 2018 m. 9 mėnesių grynasis pelnas siekė 103 tūkst. eurų.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
PriedasINVL Technology _Pagrindiniu duomenu santrauka_2019 m. 9 men.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.