Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n palkitsemisohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus


Julkaisupäivä: 18.11.2019
luokka: Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Pörssitiedote, 18.11.2019 klo 08.30

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n palkitsemisohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallitus on 18.11.2019 päättänyt luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakepalkkiona yhtiön 1.2.2020 aloittavalle toimitusjohtajalle Marko Huttuselle. Marko Huttunen maksaa osakkeista 100.000 euroa yhden luovutettavan osakkeen hinnan ollessa hallituksen päätöspäivää edeltävän 10 pörssipäivän keskikurssi Nasdaq Helsingissä (4,1742) miinus 10 prosenttia, jolloin luovutettavien osakkeiden määrä on 26.619. Marko Huttunen maksaa osakkeista niiden luovutushetkellä 30.000 euroa ja loput 70.000 euroa kertasuorituksena, josta laaditaan velkakirja, 3 vuoden kuluttua luovutushetkestä. Lainan korko on 6 kuukauden euribor plus 1. Lainan vakuutena ovat ko. osakkeet. Toimitusjohtajan palkkiojärjestelmän mukaiset osakkeet luovutetaan (luovutuspäivä) Marko Huttuselle hänen aloittaessaan yhtiön toimitusjohtajana 1.2.2020.

Omien osakkeiden luovuttaminen perustuu Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallituksen päätökseen, jonka hallitus teki ylimääräisen yhtiökokouksen 14.11.2019 hallitukselle antaman omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla.

Yllä mainitun osakeluovutuksen päätöshetkellä yhtiön hallussa on 247.016 omaa osaketta.
Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä on tiedotettu 23.10.2019 annetulla pörssitiedotteella.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:
”Mielestäni johdolla tulee olla samat mahdollisuudet ja samat riskit kuin osakkeenomistajalla. Suora osakeomistus on ylivertainen tapa yhdenmukaistaa johdon ja omistajien intressit. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vahvistaa intressien samansuuntaisuutta.”

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Hallitus

Lisätiedot: hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761669
Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.