Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2019 KLO 9.00Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsausTilauskertymä ja palvelujen myynti kasvoivat vahvasti, kannattavuus parani merkittävästi”Rikastus- ja metallinjalostusteknologioiden markkinailmapiiri jatkui katsauskaudella suotuisana. Tilauskertymä kasvoi raportointikaudella 26 % ja kolmannella vuosineljänneksellä 69 % vuoden takaisesta. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään kirjattiin kaksi suurta uusinvestointitilausta rikastamo- ja metallinjalostuslaitoksista. Investoinnit olemassa oleviin laitoksiin pysyivät edellisvuoden tasolla. Palveluliiketoiminta kehittyi edelleen hyvin; tilauskertymä kasvoi 15 % vuoden takaisesta ja 20 % kolmannella vuosineljänneksellä.Liikevaihto laski raportointikaudella hieman vertailukaudesta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, mikä johtui lähinnä vuoden 2018 jälkipuoliskon matalasta tilauskertymästä. Työmme palvelutarjontamme edelleen kehittämiseksi tuotti ilahduttavaa tulosta; palveluiden liikevaihto kasvoi raportointikaudella 27 % ja kolmannella vuosineljänneksellä 26 %. Palveluiden suurempi osuus, myynnin jakauma ja hyvin sujuneet projektit paransivat merkittävästi niin absoluuttista kuin suhteellistakin kannattavuuttamme vertailukaudesta. Metals, Energy & Water -segmentin kannattavuus parani hyvin sujuneiden projektitoimitusten ansiosta, mutta se ei vielä ole tyydyttävällä tasolla. Kaikki strategiset kehityshankkeemme (must-win battle) edistyivät suunnitellusti ja paransivat toimintamme laatua ja kilpailukykyämme.Tuotekehityksemme tuotti jälleen uusia ratkaisuja asiakastarpeisiin. Laajensimme esimerkiksi jauhinmyllyjen valikoimaamme ja esittelimme uuden myllysarjan sekä jauhinmyllyjen uuden polymeerilaakerijärjestelmän. Molempien tuotteiden johtavana ajatuksena on parantaa laitteiden käyttövarmuutta haastavissakin jauhatustoiminnoissa sekä lyhentää toimitusaikoja ja alentaa valmistuskustannuksia.Ilmeniittisulattoon liittyvät neuvottelut ovat käynnissä asiakkaan kanssa, ja olemme edelleen luottavaisia sen suhteen, että projektiin vuoden 2018 viimeiselle neljännekselle tehty 110 miljoonan euron varaus on riittävä.Outotec ja Metso Mineralsin 4.7.2019 julkistama suunnitelma yhdistymisestä etenee. Saimme Fivan hyväksynnän yhdistymisesitteelle ja luottoluokitukset yhdistyneelle yhtiölle Kilpailuoikeudelliset toimenpiteet ja yhdistymissuunnittelu ovat käynnissä. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana.Odotamme kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymien pysyvän myönteisinä ja vahvistamme 2019 tulosohjeistuksemme”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.Tiivistelmä tunnusluvuista1 Muutos, %
2 Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein, %
3 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä ilman oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista. Outotec on lisännyt oikaistun liiketuloksen (EBITA) konsernitason raportointiinsa vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien vastaamaan suunniteltua yhdistymistä.
4 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.
Vuoden 2019 tulosohjeistus vahvistettuTämänhetkisen markkinanäkymän perusteella odotamme, että liikevaihto kasvaa ja oikaistu liiketulos (aEBIT)* paranee merkittävästi vuoden 2018 oikaistusta liiketuloksesta (63,8 milj. euroa) poislukien ilmeniittisulattoprojektia varten tehty varaus.* Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.
Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.LISÄTIETOJA ANTAVATOutotec OyjMarkku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2000                        
Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007
Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141
sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.comTELEKONFERENSSIPäivä: perjantai 25.10.2019Aika: 14.00Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, EspooOsallistuminen puhelimitseVoit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (0)9 8171 0310. Rekisteröintitunnus: 69630041#. Tiedotustilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
 LiiteOutotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsaus

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.