Orkla ASA: Mer mat og vaskemidler i hjemmene ga Orklavekst

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 12 % til 1.143 mill. kroner i 1. kvartal 2020. Driftsinntektene økte med 13 % til 11.507 mill. kroner.Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 18 %. Rapportert omsetningsvekst for merkevarevirksomheten var 14,7 %, hvorav organisk vekst utgjorde 5,4 %.– Mot slutten av årets første kvartal gikk Orkla og resten av samfunnet inn i en svært spesiell tid som ser ut til å fortsette fremover. Myndighetene har innført strenge restriksjoner i alle våre markeder med mål om å begrense spredningen av koronaviruset. Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige i denne tiden. Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.Koronakrisen har konsekvenser for hele Orklas verdikjede og alle forretningsområdene. I de tre siste ukene i mars opplevde Orkla Foods og Orkla Care en betydelig økning i etterspørsel etter matvarer og produkter til rengjøring og personlig pleie. Mye av økningen skyldtes hamstring og endret forbruksmønster. Forretningsområdene Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments opplevde redusert etterspørsel.– Omsetningen til selskaper som er negativt påvirket av koronaepidemien utgjør omtrent en fjerdedel av merkevareområdets omsetning. Koronakrisen som nå utfolder seg skaper en ekstraordinær usikkerhet i en ekstraordinær tid, sier Jaan Ivar Semlitsch.Hydro Power hadde i 1. kvartal et driftsresultat på 39 mill. kroner mot 73 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen skyldtes et betydelig kraftoverskudd i det norske markedet og vesentlig lavere kraftpriser. Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 29 % til 213 mill. kroner i 1. kvartal. Jotuns driftsresultat økte med 36 %. Det var god vekst i salget av Marine Coatings, drevet av høy aktivitet i vedlikeholdsmarkedet for skip. Salgsveksten i Decorative Paints, Protective Coatings og Powder Coatings var moderat.Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde -165 mill. kroner i 1. kvartal. De største postene var relatert til kostnader knyttet til omorganisering på hovedkontoret, restruktureringskostnader i Orkla Foods og Orkla Consumer Investments, samt nedskrivning av IT-systemer.Orkla har gjennomført flere kjøp og salg i kvartalet. Gjennom sitt heleide datterselskap Idun Industri AS har Orkla Food Ingredients signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i Win Equipment, en ledende leverandør av softis-maskiner i Nederland. Orkla Foods Norge har solgt merkevaren SaritaS til det nyopprettede selskapet Indian Gourmet AS.I april signerte og gjennomførte Orkla Wound Care en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Norgesplaster. Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr, og med kjøpet av Norgesplaster styrker Orkla Wound Care sin tilstedeværelse i apotekkanalen og i markedet for førstehjelpsprodukter.Orklas resultat før skatt økte med 16 % til 1.152 mill. kroner i 1. kvartal. Resultat pr. aksje (justert) økte med 24 % og endte på 1,05 i kvartalet.Orkla ASAOslo, 5. mai 2020Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs 
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828 
  
Direktør Investor Relations 
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618
En forhåndsinnspilt presentasjon av første kvartal er tilgjengelig fra følgende link: https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/hNtloygYxEKeC8Qd7t2C.En live Q&A-seanse med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter avholdes kl. 08.00 i dag. Seansen kan følges via webcast på: https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/zgtnwohiNaT9HnQpjPHh) eller på telefon: +47 21 56 33 18 (passord: Orkla Q1). Det er anledning til å stille spørsmål skriftlig på webcasten eller muntlig pr. telefon.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12VedleggQ1 2020 RapportPresentation of 1st quarter 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.