Orkla ASA: Meldepliktig handel – sikring av langtidsinsentivordning

Orkla har den 9. desember 2019 inngått en «total return swap»-avtale knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling tilsvarende 1.730.000 underliggende aksjer med forfall 11.mars 2020. Transaksjonen er avregnet til initiell kurs kr 90,46. Avtalen er en sikring av Orklas aksjekurseksponering under konsernets kontantbaserte langtidsinsentivordning (LTI), nærmere beskrevet i note 5 i Orkla ASAs årsregnskap for 2018. Denne ordningen utgjør en økonomisk eksponering på Orkla-aksjens kursutvikling ettersom tildelte beløp reguleres med utviklingen av Orkla-aksjen frem til utbetalingsdato. Etter denne transaksjonen har Orkla en sikringsposisjon tilsvarende 1.730.000 underliggende aksjer.Orkla eier 1.125.182 egne aksjer.Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.500 ansatte.Orkla ASA
Oslo, 9. desember 2019

Ref.:

Vennligst 
klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.