• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Orange Belgium roept op tot een materiële verbetering van de groothandelstarieven voor kabeltoegang die zijn opgenomen in het ontwerpbesluit van de CRC, dat werd voorgelegd aan de Europese Commissie

Orange Belgium roept op tot een materiële verbetering van de groothandelstarieven voor kabeltoegang die zijn opgenomen in het ontwerpbesluit van de CRC, dat werd voorgelegd aan de Europese Commissie

Persbericht
Brussel, 7 april 2020
Orange Belgium roept op tot een materiële verbetering van de groothandelstarieven voor kabeltoegang die zijn opgenomen in het ontwerpbesluit van de CRC, dat werd voorgelegd aan de Europese CommissieDe CRC heeft zijn ontwerpbesluit over de groothandelstarieven voor kabeltoegang negen maanden na de openbare consultatie aan de Europese Commissie voorgelegd. Orange Belgium betreurt de grote verandering in de methode van kostenrecuperatie, die leidt tot een aanzienlijke overcompensatie van de werkelijke kosten van de kabelnetten.In het marktanalysebesluit van juni 2018 en het ontwerpbesluit inzake de groothandelstarieven voor kabeltoegang van juli 2019 werd een verdere verlaging van de de tarieven voorgesteld om ze op een billijk niveau te brengen (“kosten + redelijke marge”). Orange Belgium is van mening dat redelijke groothandelstarieven voor kabeltoegang essentieel zijn om een duurzamer internet- en tv-aanbod in de toekomst te garanderen.Op basis van een eerste evaluatie van het ontwerp dat aan de Europese Commissie werd voorgelegd en dat vandaag werd gepubliceerd, merkt Orange Belgium echter op dat de Belgische regulatoren het ontwerpvoorstel van medio 2019 aanzienlijk hebben aangepast.De meest ingrijpende wijzigingen in het ontwerpbesluitDe meest impactvolle aanpassing is het doorberekenen van de kosten alsof de kabelexploitanten een nieuw netwerk zouden uitrollen. Orange Belgium is van mening dat deze wijziging niet gerechtvaardigd is op basis van de werkelijke kosten van het kabelnetwerk, aangezien een aantal van deze activa niet hoeven te worden vernieuwd, zoals de CRC in zijn ontwerpbesluit vermeldt. Deze wijziging vloeit voort uit een expliciete intentie om de groothandelstarieven kunstmatig te verhogen tot boven de billijke waarde en dit ten nadele van de eindklanten, met als doel de uitrol van FttH (Fiber-to-the-Home) te ondersteunen. Indien de Europese Commissie dit zou bevestigen naar het definitieve besluit toe, zou dit leiden tot de verlenging van een ongerechtvaardigd voordeel ten gunste van de kabelnetwerkeigenaren. Deze monopolie-meeropbrengst zal uiteindelijk door de Belgische klanten worden betaald.Uit een voorlopige analyse van het aangepast ontwerp blijkt dat de meeste groothandelstarieven min of meer sterk stijgen ten opzichte van het ontwerpvoorstel van juli 2019, wat leidt tot groothandelstarieven die duidelijk boven het niveau van de ‘billijke tarieven’ liggen.Eerlijke concurrentie op de Belgische internet- en televisiemarkt in gevaarOrange Belgium rekende op een geactualiseerd voorstel voor groothandelstarieven dat het mogelijk zou maken zijn vaste diensten verder te ontwikkelen: de Belgische consument een kwalitatief en aantrekkelijk internet- en tv-alternatief te bieden, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en beter in te spelen op een onvervulde vraag van de markt voor internet stand-alone aanbiedingen. Deze evoluties worden duidelijk in gevaar gebracht als het ontwerpbesluit dat aan de Europese Commissie wordt voorgelegd, niet wezenlijk wordt verbeterd.
De Europese Commissie heeft nu tot begin mei 2020 de tijd om haar standpunt te bepalen. De Belgische regulatoren zullen daarna de eventuele opmerkingen van de Europese Commissie moeten integreren en hun eindbeslissing moeten publiceren.
Over Orange Belgium
Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en in Luxemburg, via haar dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.
Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie, waar we voortdurend in blijven investeren.
Orange Belgium is een filiaal van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.
Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).
Perscontact
Annelore Marynissen – annelore.marynissen@orange.com  – +32 479 016 058
Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com – +32 477 69 87 73
press@orange.be
BijlageOrange Belgium – Draft decision Wholesale Tariffs – NL

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.