Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 6 april 2020
Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.Op 2 april 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Evermore Global Advisors, LLC op 31 maart 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.De kennisgeving vindt plaats door een persoon die alleen kennis geeft.Op de datum van de kennisgeving bezit Evermore Global Advisors, LLC in totaal 2.160.726 stemrechten. Op basis van de noemer van 72.178.904 (totaal aantal stemrechten), bezit Evermore Global Advisors, LLC op de datum van de kennisgeving in totaal 2,99% van het totaal aantal stemrechten.Evermore Global Advisors, LLC is geen gecontroleerde onderneming.De kennisgeving van Evermore Global Advisors, LLC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.  Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com
Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.