Oboya tecknar ramavtal med Aureum Life AB

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller “Bolaget”) har tecknat ett ovillkorat ramavtal med Sveriges första cannabisbolag Aureum Life AB (”Aureum”) med verksamhet inom forskning, produktion och försäljning av medicinsk cannabis. Ambitionen med avtalet är att Oboya blir totalleverantör till Aureum genom att erbjuda en helhetslösning för Aureums kommande uppbyggnationer av odlingsanläggningar runt om i världen. Ramavtalet innebär ingen skyldighet till beställningar från Aureum och som ett första steg i samarbetet ska en studie genomföras där Aureums behov ska analyseras.  Aureum och Oboya har diskuterat ett potentiellt samarbete där Aureum anlitar Oboya som totalleverantör för uppbyggnad av Aureums odlingsanläggningar runt om i världen. Aureum planerar under kommande år att bygga ett antal odlingsanläggningar i världen. Den första odlingsanläggningen med en odlingsyta om cirka 6 000 kvm i Grekland är av Aureum planerad till våren 2020. Därefter planeras ytterligare odlingsanläggningar i Zimbabwe och Swaziland (hösten 2020), Uruguay (våren 2021) samt eventuell anläggning i antingen Danmark, Nederländerna eller Portugal att uppföras. Aureum har visat intresse för Bolagets produktsortiment inom hydroponisk odling samt odlingsprodukter som krukor, växtbelysning, transportvagnar med mera.Aureum och Oboya tecknat ett ovillkorat ramavtal. Ramavtalet innebär ingen skyldighet till beställningar från Aureum och som ett första steg i samarbetet ska en studie genomföras där Aureums behov ska analyseras. Genom avtalet avser parterna utveckla ett långsiktigt samarbete för odling av medicinsk cannabis.Om Aureum Life AB
Aureum är Sveriges första cannabisbolag med verksamhet inom forskning, produktion och försäljning av medicinisk cannabis. Aureum Life arbetar med cannabis för medicinskt bruk och riktar in sig på flera terapiområden; tremor, multipel skleros (MS), cerebral pares (CP), neuropatisk smärta, epilepsi, stressbesvär och kroniskt trötthetssyndrom (ME). Dessutom planerar Aureum bli först i världen med medicinsk cannabis i form av buckalkudde (cannabissnus). Aureum planerar under kommande år att bygga upp ett antal odlingsanläggningar i världen, för att försörja sin egen tillverkning och utveckling av medicinska preparat.
Aureums odlingsverksamhet börjar med frön och sticklingar i odlingsanläggningar, som sedan utvecklas till basämnen och aktiva substanser för forskning och produktion av livsförbättrande mediciner för patienter världen över. Mer information om Aureum finns på www.aureumlife.se.”Det är glädjande att vi tecknar ett ramavtal med Sveriges första cannabisbolag där ambitionen är att Oboya ska agera totalleverantör för uppbyggnationen av Aureums odlingsanläggningar runt om i världen. Genom avtalet möjliggörs ännu ett viktigt steg in på den växande marknaden för medicinsk cannabis”, säger Robert Wu VD för Oboya.”Oboya är en internationell koncern inom odlingsindustrin med egna fabriker och internationella distributionskanaler, vilket passar oss där vi kan beställa odlingsprodukter under ett och samma tak. Dessutom kan Oboya erbjuda oss odlingsprodukter tillverkad av antingen återvinningsbara plast eller svenskt biomaterial, vilket är i linje med Aureums hållbarhetspolicy när vi bygger våra odlingsanläggningar”, säger Therese Nader VD för Aureum.Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.seFör mer information, vänligen kontakta:Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se
Om Oboya Horticulture Industries ABOboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.BilagaPressmeddelande – Oboya tecknar ramavtal Aureum Life AB

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.