Oboya genomför flytt av verksamhet och lager som innebär en årlig kostnadsbesparing om 5,0 MSEK

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller “Bolaget”) genomför genom helägda dotterbolag i Sverige och Danmark flytt av verksamhet och lager. Förändringen innebär en årlig kostnadsbesparing om 5,0 MSEK med full effekt från det första kvartalet 2020. Flytten är en del av tidigare kommunicerade lönsamhetsförbättrande åtgärder och Bolagets strategiska plan för att uppnå en nettomarginal om 5–7 procent.Oboya har tidigare meddelat att fokus för kommande år är att uppnå uthållig lönsamhet. För att nå det uttalade målet om en nettomarginal om 5–7 procent initierade Bolaget under andra kvartalet 2019 ett rationalisering- och besparingsprogram med fokus på sammanslagning och rationalisering med mål att reducera Bolagets operativa kostnader. Som ett led i denna strategi har Oboya genom dess helägda dotterbolag i Sverige och Danmark inlett flytt av verksamhet och lager som innebär en årlig kostnadsbesparing om totalt 5,0 MSEK. Åtgärderna påverkar inte dotterbolagens operativa verksamhet och det dagliga arbetet fortlöper under flyttperioden.Centralisering av lagerlogistik i Sverige
Flytten i Sverige sker från Trångsund till Motala där det svenska dotterbolaget sedan tidigare har ett mindre lager. Således syftar flytten till att centralisera lagerlogistiken samt minska antalet lagerplatser. Kostnadsbesparingen är hänförlig till minskade hyreskostnader för lokal och uppgår till cirka 3,0 MSEK årligen med effekt från januari 2020.
Flytt av verksamhet i Danmark
I det danska dotterbolaget avvecklades all egen produktion under det tredje kvartalet 2019. Produktionen har istället lagts på extern part, vilket förbättrar Oboya-koncernens rörelsekapital och reducerar kostnadsbasen. Besparingarna är således hänförliga till minskade kostnader för lokal, personal och energiförbrukning och uppgår till cirka 2,0 MSEK årligen med full effekt från januari 2020. Efter verksamhetsförändringen kommer det danska dotterbolaget flytta till närliggande och mindre lokaler som är bättre anpassade för den nya verksamheten.
Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.seFör mer information, vänligen kontakta:Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se
Om Oboya Horticulture Industries ABOboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.BilagaPressmeddelande – Oboya genomför flytt av verksamhet och lager som innebär årlig kostnadsbesparing om 5 MSEK

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.