NTR Holding A/S: Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede fil.Vedhæftet fil191127 OWH