Norsk Hydro: Investormøter og mulig utstedelse av obligasjonslån

Norsk Hydro ASA, med BBB (stable) rating fra S&P og Baa3 (negative) rating fra Moody’s, har gitt mandat til Danske Bank, DNB Markets og SEB til å arrangere telefonmøter med obligasjonsinvestorer 5. og 6. mai 2020. Avhengig av rådende markedsforhold vil utstedelse av usikrede obligasjoner med løpetider på minimum 2 år i NOK og/eller SEK, med fast og/eller flytende rente og med forventet benchmark totalstørrelse, kunne følge. Formålet med den mulige utstedelsen vil være generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av gjeld.Norsk Hydro ASA vil i forbindelse med det nye låneopptaket vurdere tilbakekjøp av hele eller deler av utestående volum i obligasjonslånet på SEK 1 milliard som forfaller 9. november 2020 (NHY09, ISIN NO 0010809668).For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Investorkontakter
Kontakt Line Haugetraa
Mobil +47 41406376
E-post Line.Haugetraa@hydro.com
Kontakt Stian Hasle
Mobil +47 97736022
E-post Stian.Hasle@hydro.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.