NORDIC ID OYJ: ILMOITUS OMIEN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ

 NORDIC ID OYJYHTIÖTIEDOTE 27.11.2019 KELLO 15:45Nordic ID Oyj:n hallitus päätti 30.10.2019 suunnatusta maksullisesta osakeannista nimetyille avainhenkilöilleen osana johdon kannustinjärjestelmää ja johdon sitouttamista. Yhtiö on myynyt 27.11.2019 yhteensä 8.474 kappaletta Yhtiön osaketta johtoryhmän avainhenkilölle.Osakkeiden myyntihinta on 2,95 euroa osakkeelta ja yhteensä 24 998,30 euroa. Osakemyynnin jälkeen Nordic ID Oyj:n hallussa on 71.921 omaa osaketta.Osakkeiden myyminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 418.000 osakkeen luovuttamisesta tai antamisesta.Lisätietoja:Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 5553 224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Pekka Halonen, Partner, puh. 040 5877 000
Jakelu:Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicid.fi
Nordic ID Oyj lyhyesti:Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 – 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.www.nordicid.fiLiiteNordic ID yhtiötiedote 271119