NORDIC ID OYJ: ILMOITUS OMIEN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ

 NORDIC ID OYJYHTIÖTIEDOTE 27.11.2019 KELLO 15:45Nordic ID Oyj:n hallitus päätti 30.10.2019 suunnatusta maksullisesta osakeannista nimetyille avainhenkilöilleen osana johdon kannustinjärjestelmää ja johdon sitouttamista. Yhtiö on myynyt 27.11.2019 yhteensä 8.474 kappaletta Yhtiön osaketta johtoryhmän avainhenkilölle.Osakkeiden myyntihinta on 2,95 euroa osakkeelta ja yhteensä 24 998,30 euroa. Osakemyynnin jälkeen Nordic ID Oyj:n hallussa on 71.921 omaa osaketta.Osakkeiden myyminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 418.000 osakkeen luovuttamisesta tai antamisesta.Lisätietoja:Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 5553 224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Pekka Halonen, Partner, puh. 040 5877 000
Jakelu:Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicid.fi
Nordic ID Oyj lyhyesti:Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 – 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.www.nordicid.fiLiiteNordic ID yhtiötiedote 271119

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.