NKT A/S offentliggør prospekt og igangsætter fortegningsemission

Selskabsmeddelelse19. november 2020
Meddelelse nr. 25
MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIGT.NKT A/S offentliggør prospekt og igangsætter fortegningsemission
NKT A/S (Selskabet) offentliggør i dag igangsættelsen af en fortegningsemission (Udbuddet) med et tegningsforhold på 1:3 og en tegningskurs på DKK 122 pr. ny aktie. Udbuddet består af op til 10.744.009 nye aktier, som udstedes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Prospektet for Udbuddet kan findes på Selskabets hjemmeside investors.nkt.com (underlagt visse restriktioner).
Vilkårene for Udbuddet er i hovedtræk som følger:Udbuddet består af op til 10.744.009 nye aktier á nominelt DKK 20 pr. stk.Tegningskursen er DKK 122 pr. ny aktieBruttoprovenuet fra Udbuddet vil blive ca. DKK 1.311 mio., forudsat at alle nye aktier tegnes i UdbuddetHver af Selskabets eksisterende aktionærer vil blive tildelt én (1) tegningsret for hver eksisterende aktieTegningsforholdet i Udbuddet er 1:3, således at tre (3) tegningsretter giver ret til at tegne én (1) ny aktieEksisterende aktier, der handles efter den 20. november 2020 kl. 17.00 CET, vil blive handlet uden tegningsretter, under forudsætning af at de eksisterende aktier handles med sædvanlig to-dages afviklingTegningsretterne kan handles i perioden fra den 23. november 2020 til den 4. december 2020 kl. 17.00 CETTegningsperioden for de nye aktier starter den 25. november 2020 og slutter den 8. december 2020 kl. 17.00 CETEnhver tegningsret, som ikke er udnyttet i tegningsperioden, vil bortfalde uden værdi og uden kompensation til indehaveren. Disse resterende tegningsretter kan tegnes af Selskabets eksisterende aktionærer og kvalificerede investorer i løbet af tegningsperiodenBaggrunden for Udbuddet og anvendelse af provenu

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.