Nexstim Abp: Totalt 15 687 350 aktier tecknats i den riktade aktieemissionen

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 15 november 2019, kl. 18.30 (EET)Nexstim Abp: Totalt 15 687 350 aktier tecknats i den riktade aktieemissionenI enlighet med styrelsens beslut i Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) som meddelades den 11 november 2019, har 15 687 350 nya aktier tecknats. Genom godkännandet av dessa teckningar kommer Bolaget att tillföras cirka 1,8 miljoner euro från den riktade emissionen exluderande garantiersättningar samt andra avgifter och kostnader.Som Bolaget informerade om den 21 oktober 2019, 6 november 2019 och 11 november 2019, har teckningsoptionerna som emitterades under våren 2019 inlösts och Bolaget har genomfört en riktad emission. Genom teckningsoptionerna och den riktade emissionen har Bolaget anskaffat totalt cirka 2,9 miljoner euro innan avgifter och kostnader, och cirka 2,7 miljoner euro i nettolikvid efter avgifter och kostnader.Bolaget vill även korrigera det maximala antalet aktier som beslutades om att emitteras den 11 november 2019 i enlighet med företagsmeddelandena på finska och engelska som offentliggjordes samma datum: Det korrekta maximala antalet aktier som kunde emitteras var 15 781 416.NEXSTIM ABPMartin Jamieson, verkställande direktörFör mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:Martin Jamieson, verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com
Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com
Om Nexstim AbpNexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.Mer information finns på www.nexstim.com
BilagaNexstim Company Announcement_Subscriptions approved_SE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.