MT Højgaard Holding A/S: Fortsat fremgang i driftsindtjeningen i MT Højgaard-koncernen i 3. kvartal 2019

MT Højgaard-koncernen (MT Højgaard A/S og datterselskaber)
MT Højgaard-koncernen fortsætter med at levere på den revitaliseringsplan, entreprenørkoncernen iværksatte i november 2018. Den samlede forretning blev styrket i kvartalet efter at have reduceret omkostningerne og løftet kvaliteten i eksekveringen. Derudover blev nettonedskrivningerne på projekter reduceret.Omsætningen i årets første ni måneder var 5.077 mio. kr. mod 4.827 mio. kr. i samme periode i fjor. I tredje kvartal var omsætningen 1.652 mio. kr. mod 1.583 mio. kr. i tredje kvartal 2018.Det primære driftsresultat (EBIT) i årets første tre kvartaler var 49 mio. kr. mod -548 mio. kr. i 2018. I tredje kvartal var EBIT 28 mio. kr. mod -459 mio. kr. i tredje kvartal 2018.Pengestrømmene fra driften blev -148 mio. kr. i de første ni måneder af 2019 mod -358 mio. kr. i samme periode sidste år. I 3. kvartal var pengestrømmene dog påvirket af periodeforskydninger over månedsskiftet og udgjorde derfor -69 mio. kr. mod 116 mio. kr. i samme periode i 2018.År til dato ligger ordreindgangen i koncernen på 4,7 mia. kr. mod 4,6 mia. i samme periode i 2018.Ordreindgangen var i tredje kvartal på 2,0 mia. kr. mod 1,4 mia. kr. i samme periode i fjor.Resultaterne bekræfter forventningen om, at 2019 bliver et indtjeningsmæssigt vendepunkt.Som led i revitaliseringen gennemfører MT Højgaard A/S nu et paradigmeskifte, hvor en række medarbejdere fra stabs- og støttefunktionerne rykker tættere på projekterne. Det skal styrke fokus på produktionen, øge effektiviteten og styrke konkurrencekraften yderligere.Paradigmeskiftet medfører, at 130-140 funktionærstillinger i primært stabs- og støttefunktioner nedlægges, og at omkostningerne sænkes med ca. 130-150 mio. kr. årligt med fuld effekt i 2021. Heraf kommer ca. 90-110 mio.kr. fra reduktioner i lønomkostningerne, mens ca. 40 mio. kr. kommer fra øvrige omkostningsreduktioner.Adm. koncerndirektør Anders Heine Jensen fratræder dags dato og Morten Hansen konstitueres i rollen, jf. selskabsmeddelelse nr. 9/2019.Organisationsændringen medfører omstruktureringsomkostninger til revitaliseringsplanen i MT Højgaard A/S estimeret til ca. 35 mio. kr. i 4. kvartal 2019.Forventningerne er uændret: en omsætning på omkring 7 mia. kr. (2018: 6,8 mia. kr.) og et EBIT-resultat før omstruktureringsomkostninger i niveauet 75 mio. kr. (2018: -547 mio. kr.). Derudover ventes pengestrømmene fra driften fortsat at blive på niveau med 2018 (-142 mio. kr.), dog til den positive side.– MT Højgaard A/S stabiliserer sig og det skærpede projektfokus viser gode resultater. Tilbudsgivningen er forbedret, eksekveringen er styrket, nedskrivningerne er under kontrol, og ordreindgangen er øget. Vi tager nu yderligere skridt til at gøre MT Højgaard A/S overskudsgivende i 2020 – ligesom resten af koncernen er det – ved at organisere os på en helt ny måde og lægge flest mulige funktioner ud i linjen. Det vil give os et endnu bedre grundlag for at fortsætte arbejdet med at realisere koncernens kommercielle potentiale, siger bestyrelsesformand Carsten Dilling, MT Højgaard Holding A/S.Koncernens øvrige virksomheder har gennemgået løbende organisatoriske og strategiske tilpasninger, hvilket betyder, at de samlet set fortsat klarer sig fornuftigt.MT Højgaard Holding A/S (hele koncernen inkl. moderselskabet MT Højgaard Holding A/S)Den 5. april 2019 fusionerede Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S. Det fortsættende selskab skiftede navn til MT Højgaard Holding A/S, som ved fusionens gennemførelse blev 100% ejer af MT Højgaard-koncernen (entreprenøraktiviteterne).Regnskabstal og forventninger for MT Højgaard Holding A/S afviger i delårsrapporten fra MT Højgaard-koncernens regnskabstal og forventninger, fordi MT Højgaard Holding A/S regnskabsmæssigt først har konsolideret MT Højgaard-koncernen med virkning fra 5. april. Desuden er der omkostningsført købesumsallokering ved fusionen, ligesom MT Højgaard Holding A/S har afholdt transaktions- og administrationsomkostninger. Læs mere om de regnskabsmæssige effekter af fusionen på side 3-4 i delårsrapporten.I de første tre kvartaler af 2019 udgjorde omsætningen i MT Højgaard Holding A/S 3.383 mio. kr., mens det primære driftsresultat blev -4 mio. kr. Resultatet før skat blev 118 mio. kr. Pengestrømmene fra driften var -45 mio. kr. For perioden 5. april-31. december 2019 venter MT Højgaard Holding A/S uændret omsætning på 5,3 mia. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) før omstruktureringsomkostninger i niveauet 0 mio. kr. Omstruktureringsomkostningerne til organisationsændringer i MT Højgaard A/S er estimeret til ca. 35 mio. kr. Derudover forventes pengestrømme fra driften at blive i niveauet -20 mio. kr. (tidligere forventning: i niveauet 0).Kontakt: Kommunikations- og HR-direktør Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dkVedhæftet filSelskabsmeddelelse_10_2019_Fortsat fremgang i driftsindtjeningen i MT Højgaard-koncernen i 3. kvartal 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.