Mowi samarbeider med X, Alphabet sitt innovasjons-selskap, om å gjøre havbruk mer bærekraftig

(Bergen, 3. mars 2020) Mowi og Tidal, X sitt havbruks- og bærekraft team, utvikler og tester ny teknologi sammen.De siste tre årene har Mowi, sammen med Alphabet X sitt datterselskap, Tidal, utviklet og testet et nytt sensorsystem. Etter en omfattende forsknings- og utviklingsfase med feltprøving og datainnsamling, er prosjektet nå klart for kommersiell validering. Mowi skal nå installere teknologien på en rekke anlegg i Norge.Tidal har utviklet et avansert sensorsystem for bruk i havbruksnæringen med tilhørende programvare som samler sanntids-informasjon om vektfordeling, fôringskontroll og automatisk lusetelling. Ved å ta i bruk ny kamerateknologi og maskinlæring kan systemet oppfatte og modellere fiskens atferd, miljøforhold og laksens helse over tid.− Mowi sin visjon er å lede den blå revolusjonen. Som verdens største havbruksselskap har vi et særlig ansvar for bidra til teknologiutvikling for å styrke våre konkurransemessige fortrinn og stadig forbedre vår produksjon av sunn og bærekraftig mat fra havet. Vi er svært glade for å kunne samarbeide med Alphabet og Tidal for å utvikle sjøbasert havbruk videre, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.Tidal sin teknologi har en rekke løsninger bygget inn i en enhet og en programvare, som ved hjelp av sanntidsinformasjon gjør det lettere for oppdretterne å håndtere den daglige driften. Ved å ta i bruk kunstig intelligens for å analysere stordata, håper Mowi å kunne forstå trender i fiskens atferd og hvordan dette spiller sammen med miljøet, og dermed forbedre produksjonen ytterligere.− Med et delt ønske om å oppfylle potensialet for matproduksjon i havet, har vår forsknings- og utviklingsavdeling samarbeidet tett med Tidal for å utvikle dette system. Dette er bare begynnelsen på en reise for å utvikle og ta i bruk innovative teknologiske løsninger i hele vår verdikjede, sier CTO og direktør for forsknings- og utviklingsavdelingen i Mowi, Øyvind Oaland.− Tidal sin oppgave er å utvikle nye teknologier som gjør mat fra havet og havbruk mer bærekraftig. Det er en glede å samarbeide med Mowi om å utvikle nye muligheter til å undersøke og forstå det som skjer under vannoverflaten, og å gi oppdretterne nye verktøy for å ta beslutninger knyttet til fiskevelferd, fiskehelse og fôring av fisken, sier Tidal-sjef, Neil Davé.Teknologien skal nå testes på en rekke Mowi-anlegg i Norge for storskala validering.For mer informasjon, vennligst kontakt
Øyvind Oaland, CTO, Mowi, +47 957 00 152
Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, Mowi, +47 970 67 932
Bilder er tilgjengelig på mowi.com
Om Mowi ASA
Mowi er verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av oppdrettslaks. Som det første globale sjømatselskapet som dekker hele verdikjeden, sørger Mowi for å levere førsteklasses laks og annen sjømat til mennesker over hele verden.
Selskapet holder til i 25 land og har 15 000 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.Vennligst se www.mowi.com for mer informasjon.