Meddelelse nr. 06/2020: Årsrapport 2019

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport for 2019. Om forløbet af 2019 kan i hovedtræk fremhæves:Strategic Investments A/S’s resultat for 2019 blev DKK 26,5m før skat hhv. 24,1m efter skat. Årets afkast blev 8,1%.Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2019 DKK 323,1m, svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 0,96.Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med det formål, at aktionærerne modtager et løbende, kontant afkast af deres investering i Strategic Investments A/S. Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der udloddes et udbytte for 2019 på DKK 0,02 pr. aktie, svarende til en forrentning på ca. 2%.Strategic Investments A/S styrkede i 2019 sin organisation ved ansættelsen af CIO og CFO og bevægede sig ind på et ind i et nyt område; investering i eksterne asset manageres.Ved udgangen af 2019 havde selskabet været aktiv som investeringsselskab i samlet 76 måneder. Siden den investeringsmæssige start d. 1. september 2013 havde selskabet opnået et samlet afkast på 69,6%, svarende til 8,7% p.a.Bestyrelsen har besluttet ikke længere at fremsætte periode­forventninger for regnskabsåret, idet de betydelige udsving der kan være på såvel markeds- som enkelt­aktie niveau gør det vanskeligt at forudsige udviklingen i afgrænsede perioder.Selskabets målsætning er uændret at skabe et årligt afkast på 10-15% efter skat.De betydelige kursfald på aktiemarkederne i marts 2019 påvirker også selskabets investeringer negativt. Den lave likviditet i mange small cap aktier giver betydelige udsving i værdien af selskabets investeringer og indre værdi under de nuværende markedsvilkår.Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 74.Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
Jens BlackAttachmentSI_06_2020_Årsrapport2019_190320

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.