Lykill fjármögnun hf. gefur út nýjan 3 ára skuldabréfaflokk

Lykill fjármögnun hf. hefur lokið sölu á nýju almennu skuldabréfi til þriggja ára sem ber auðkennið LYKILL 23 11.Flokkurinn er 3 ára vaxtagreiðslubréf með lokagjalddaga þann 28. nóvember 2023 sem ber fljótandi vexti tengda eins mánaðar REIBOR vöxtum auk 1,1% vaxtaálags. Gefin eru út skuldabréf að nafnvirði 1.000 m.kr. og voru skuldabréfin seld á genginu 99,4.Skuldabréfunum fylgir innlausnarheimild sem fjárfestar geta nýtt sér hvenær sem er á líftíma bréfsins og fer framkvæmd innlausnar fram á næsta vaxtagjalddaga 9 mánuðum eftir að tilkynnt er um innlausn.Útgáfudagur og gjalddagi áskrifta er 27. nóvember 2020. Stefnt er að töku til viðskipta á Nasdaq Iceland þann sama dag.Markaðsviðskipti Arion banka höfðu umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna.Nánari upplýsingar veita:
Hrafn Steinarsson, Markaðsviðskiptum Arion banka hf., hrafn.steinarsson@arionbanki.is; s: 444 6910
Arnar Geir Sæmundsson, Fjárfestingarsviði TM hf., arnargs@tm.is, s: 515 2000

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.