Lotta Borgström utnämnd till direktör för investerarrelationer och kommunikation på Aktia

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
05.12.2019 kl. 10.00
Lotta Borgström utnämnd till direktör för investerarrelationer och kommunikation på AktiaEkonomie magister Lotta Borgström har utnämnts till Aktias direktör för investerarrelationer och kommunikation fr.o.m. 9.12.2019. Borgström har arbetat i Aktia sedan 2018 och ansvarat för Aktias finansiella kommunikation och investerarrelationer. I sin nya uppgift ansvarar Borgström utöver investerarrelationer också för koncernens externa och interna kommunikation. Före Aktia har hon arbetat bland annat vid kommunikationsbyrån Hill+Knowlton Strategies och som aktiemäklare vid Handelsbanken Capital Markets. Borgström rapporterar till koncernens ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson.Aktia satsar i fortsättningen ännu mera på att bygga upp varumärket. Aktias nuvarande kommunikationsdirektör Henna Tuominen, FM, blir varumärkesdirektör och ansvarar för förnyandet av Aktias varumärke och ökar kännedomen om Aktia som den goda banken och suveräna kapitalförvaltaren.Aktia Bank AbpFör ytterligare information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör
Tfn 010 247 6236
Aktia erbjuder ett brett urval av lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning samt livförsäkringar. Aktias kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.