LIDDS Delårsrapport juli – September 2019

JULI – SEPTEMBER 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (7,8) MSEK
Kostnaderna uppgick till -2,8 (-2,5) MSEK
Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,8 (5,4) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,12 (0,23) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 (6,7) MSEK
JANUARI – SEPTEMBER 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (7,8) MSEK
Kostnaderna uppgick till -8,7 (-6,7) MSEK
Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,7 (1,2) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,37 (0,05) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (3,2) MSEK
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALETLIDDS redovisade resultaten från fas IIb-studien LPC-004 i vilken 61 patienter ingick. Alla primära och sekundära mål uppnåddes. Behandlingen med en 16-ml dos av Liproca® Depot gav en stark maximal minskning av PSA samt en prolongerad PSA-reduktion utan några hormonella biverkningar. Mot bakgrund av detta bedöms 16ml-dosen som gav PSA reduktion hos 90 % av patienterna vara den lämpliga dosen för kommande pivotala fas III-studier.Anja Peters Ohlsson har utsetts till ny CFO från och med september och ingå i LIDDS ledningsgrupp. Anja har haft CFO-roller på bolag både på Nasdaq Stockholms huvudlista och Nasdaq First North samt har femton års erfarenhet av revision hos EY (Ernst & Young).SENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUTStudieresultaten från Liproca®Depot fas IIb presenterades som ”Late Breaking News” på den internationella vetenskapliga konferensen EMUC i Wien av Laurence Klotz, professor vid Sunnybrook Hospital i Toronto, Kanada. Professor Klotz är en världsledande expert inom prostatacancer och behandling av patienter med ”Active Surveillance” (aktiv monitorering), vilket är målgruppen för Liproca® Depot.Tolv patienter som behandlats i LPC-004 fick en andra injektion av Liproca® Depot när PSA-värdet återgått till ursprungsvärdet. Uppföljningen av dessa patienter visar att PSA-effekten håller i sig betydligt längre än beräknat, mellan 8 och 12 månader.Jiangxi Puheng, som är LIDDS kinesiska licenspartner, meddelade att man mot bakgrund av de positiva resultaten från LPC-004-studien planerar att starta en fas III-studie i Kina och har inlett samtal med den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA. Studien finansieras av Jiangxi Puheng.  I samband med godkännande av fas III studien i Kina erhåller LIDDS en milstolpsbetalning från licenspartnern.LIDDS har fått ett myndighetsgodkännande att inleda rekrytering av patienter i NZ-DTX studien i Litauen. Tidigare har svenska och danska myndigheter godkänt fas I-studien där docetaxel ges intratumoralt. Den första patienten injicerades under sommaren på Nya Karolinska sjukhuset och fler patienter är under rekrytering.En riktad emission till nya och befintliga aktieägare tillförde bolaget 9 MSEK före emissionskostnader.Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reportsFör mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22  monica.wallter@liddspharma.com
Denna information är sådan information som Lidds AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019, kl. 08:30 CET.LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit www.liddspharma.com.AttachmentsLIDDS PR 191128 Delårsrapport Q3 2019LIDDS bilaga_delårsrapport Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.