Lerøy Seafood Group ASA: Trading update Q1 2020Som omtalt i rapporten etter fjerde kvartal 2019 var produksjonen i Lerøy Aurora i starten av 2020 påvirket av mer vintersår enn normalt. Dette har påvirket prisoppnåelsen negativt i første kvartal. Produksjonen i de øvrige regionene har vært i tråd med forventningene. Konsernet opprettholder sitt estimerte slaktevolum for inneværende år.Lerøy Seafood Group (Lerøy) sin verdikjede for sjømat har taklet en, for oss alle, krevende tid, som følge av pandemien, på en tilfredsstillende måte. Lerøy sine produksjonsenheter innenfor havbruk, fiskeri og videreforedling skal via salgs og distribusjonssystemet gjøre sitt ytterste for at våre kunder også i fortsettelsen skal oppleve en tilfredsstillende servicegrad. Myndighetene i ulike land har etablert nødvendige restriksjoner. Det må derfor påregnes høyere kostnader, innen salg og distribusjon, frem til restriksjonene kan fjernes.Fullstendig rapport for første kvartal 2020 blir offentliggjort den 14. mai 2020 klokken 06.30.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.