Leasinvest Real Estate Comm. VA: Private plaatsing van obligaties 2019

Private plaatsing van obligaties voor een bedrag van EUR 100 miljoenLeasinvest Real Estate Comm.VA heeft vandaag met succes een private plaatsing van obligaties voor een bedrag van EUR 100 miljoen afgesloten, in coupures van EUR 100.000, met een looptijd van 7 jaar. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse coupon van 1,95% en werden geplaatst bij investeerders in België, Frankrijk en Luxemburg.BNP Paribas Fortis en Degroof Petercam werden aangesteld als Global coördinators van de verrichting. BNP Paribas Fortis, Degroof Petercam en KBC traden op als joint Bookrunners van de verrichting.De plaatsing past binnen de strategie van Leasinvest Real Estate om beroep te doen op de best mogelijke financieringsbronnen om haar investeringsstrategie uit te voeren, door middel van acquisities en de herontwikkeling van haar voornaamste bestaande activa. De opbrengst zal onder andere aangewend worden voor de herfinanciering van de EUR 75 miljoen aan publieke obligaties die vervielen op 9 oktober 2019 en zal bijdragen tot een stijging van de gemiddelde looptijd van de totale schuld van Leasinvest Real Estate en een diversificatie van haar financieringsbronnen.

Bijlage2019 11 20 LRE_Private plaatsing obligaties_NL_Final

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.