• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun – Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun lokið

Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun – Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun lokið

Í viku 48 keypti Kvika 4.240.515 eigin hluti að kaupverði 43.849.330 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 21. október sl. og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 14. mars 2019.
Kvika átti 45.759.485 eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 50.000.000 eigin hluti. Allir eigin hlutir voru keyptir samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,5% af útgefnum hlutum. Nemur heildarkaupverð þeirra 520.321.697 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni máttu nema að hámarki 50.000.000 hlutum eða sem nemur 2,5% af útgefnum hlutum í félaginu. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er því lokið.Endurkaupaáætlunin var í gildi á tímabilinu 21. október 2019 til og með 14. febrúar 2020, nema hámarks fjölda keyptra hluta yrði náð fyrir þann tíma.Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar var í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“Nánari upplýsingar veitir Halldór Karl Högnason, forstöðumaður fjárstýringar, í síma 540 3200.