Kutsu Enedo Oyj:n yhtiökokoukseen

ENEDO OYJ   Pörssitiedote 3.4.2020 klo 9.30 Enedo suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja ryhtyy siksi ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla henkilökohtaisesti läsnä yhtiökokouspaikalla.Enedo pyytää osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kokoukseen valtakirjalla ja välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä. Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä on mahdollista noudattaa.Kokoukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärän minimoimiseksi ja samalla osakkeenomistajien äänestysmahdollisuuden varmistamiseksi osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus valtuuttaa lakitoimisto Fondia Oyj:n juristin edustamaan itseään kokouksessa (maksutonta). Tätä tarkoitusta varten yhtiöllä on osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/ käytössä valtakirjapalvelu josta löytyy sekä valmis valtakirjapohja että tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä.Kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti valtakirjalla edustettuina Enedo tarjoaa mahdollisuuden seurata kokousta suomenkielisen verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, eikä verkkolähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä osallistua mahdollisiin äänestyksiin.Valtakirjan antanut osakkeenomistaja voi kuitenkin lähettää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com 17.4.2020 klo 16.00 mennessä. Kysymyksiin pyritään vastaamaan kokouksen aikana. Linkki verkkolähetykseen toimitetaan valtakirjalla kokoukseen osallistuville osakkeenomistajille sähköpostitse viimeistään tunti ennen kokouksen alkua.Varsinainen yhtiökokous pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä kuitenkin niin, että kaikki lailliset velvoitteet täyttyvät.Lisäksi Enedo toteuttaa seuraavia toimenpiteitä riskien välttämiseksi yhtiökokouksessa:hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin;kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä;erillinen pidempi toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla kokouksen jälkeen;kokouksessa, sitä ennen tai sen jälkeen ei järjestetä ruoka- tai juomatarjoiluja;osallistujille on saatavilla käsidesiä;osallistujat tullaan sijoittamaan istumaan mahdollisimman väljästi.Koronavirustilanteen vuoksi muutokset kokousjärjestelyissä ovat mahdollisia. Enedo pyytää osakkeenomistajiaan seuraamaan yhtiökokouksen osallistumiseen liittyviä tarkempia tietoja ja ohjeita yhtiön verkkosivuilla https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
hallituksen puheenjohtajalle 3.750 euroa kuukaudessa;muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa; jalisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle sama lisäpalkkio kuin aiemmalla toimikaudella, eli 750 euroa kuukaudessa.Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020 ja https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisestaYhtiökokoukseen voi ilmoittautua:a) suoraan sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com;
b) puhelimitse numeroon Enedo Oyj / Anu Virokannas (09) 478 466;
tai
c) kirjeitse osoitteeseen Enedo Oyj / Anu Virokannas, Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Enedo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.Asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Enedo Oyj / Anu Virokannas, Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä on mahdollista noudattaa.
4. Muut tiedot
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.
Enedo
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com
Liite200403_Palkitsemispolitiikka

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.