KORREKTION til vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner – Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
18. november 2019                                                                             KORREKTION til vilkår for Nykredits og Totalkredits auktionerHermed gøres opmærksom på, at der er ændret i valg af fondskode og auktionsmetode i forbindelse med refinansiering af eksisterende lån med renteloft.Fondskode DK000952354-0 erstattes af en ny obligation med fondskode DK000952605-5, som vil blive refinansieret efter princippet om bud på det fremtidige rentetillæg/-fradrag.
Øvrige auktionsvilkår er uændrede og fremgår af bilaget.
I øvrigt henvises til de offentliggjorte Endelige Vilkår for obligationen tidligere i dag.
Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på tlf. 44 55 11 66.
Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.Vedhæftet filCORRECTION to terms for Nykredit’s and Totalkredit’s auctions – Totalkredit – 18112019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.