Konecranes förstärker sin position på marknaden i Sydostasien genom att bli helägare av MHE-Demag

KONECRANES ABP INSIDERINFORMATION 5.12.2019 kl. 9:00 EETKonecranes förvärvar återstående 50 % i MHE-Demag av sin joint venture-partner Jebsen & JessenKonecranes ökar sin närvaro på den strategiskt viktiga och snabbväxande marknaden i Sydostasien; koncernens omsättning i Asien-Stillahavsområdet växer med ca 30 % genom förvärvetDe förväntade synergierna uppgår till ca 10 miljoner euro per år på EBITA-nivå 2022Förvärvet väntas initialt vara ungefär neutralt för resultatet per aktie men efter synergierna medföra en klar resultatökande effektTransaktionen förväntas bli slutförd den 2 januari 2020Konecranes har ingått avtal om att förvärva återstående 50 % i MHE-Demag för ca 147 miljoner euro av sin joint venture-partner Jebsen & Jessen. Med förvärvet förstärker Konecranes sin position på den snabbväxande marknaden i Sydostasien. Förvärvet skapar nya möjligheter i serviceförsäljningen och förenklar distributionskanalen för industrikranar och komponenter.Transaktionen ger Konecranes möjlighet till full konsolidering av MHE-Demag framöver. Konecranes uppskattar att transaktionen kommer att öka koncernens omsättning med 150-180 miljoner euro per år och EBITA med ca 25-30 miljoner euro per år 2022 med synergimålsättningarna inräknade.MHE-Demag redovisas för närvarande som ett intresseföretag. Av koncernens nettoresultat för 2018 hänförde sig ca 5 miljoner euro till MHE-Demag.“Efter MHPS-förvärvet är vi nu redo att ta nästa tillväxtsteg. Förvärvet påvisar vårt mål att satsa på lönsam tillväxt och utvidgar vår verksamhet i en strategiskt viktig region med flera snabbväxande marknader. Det skapar också bättre balans i Konecranes regionala försäljningsstruktur”, säger Teo Ottola, tillfällig verkställande direktör och finansdirektör för Konecranes.Transaktionsvillkor
Jebsen & Jessen erhåller ca 147 miljoner euro i kontant ersättning och uppskjutna betalningar vid det förväntade slutförandet av transaktionen den 2 januari 2020. Vid tidpunkten förväntas MHE-Demag ha ett nettokassaflöde av mindre omfattning. Förväntningen är att förvärvet kan slutföras utan att det behövs myndighetsgodkännanden.
Service står för ca 50 % av MHE-Demags årliga nettoförsäljning medan kranar och komponenter utgör ca 35 % och andra industriprodukter ca 15 %. År 2018 uppgick MHE-Demags nettoförsäljning till ca 285 miljoner singaporianska dollar (179 miljoner euro) och EBITA till ca 20 miljoner singaporianska dollar (13 miljoner euro). Konecranes är huvudleverantör till MHE-Demag med försäljning av krankomponenter under varumärket Demag.MHE-Demag har ca 1 800 anställda, däribland ca 700 servicetekniker. MHE-Demag driver 11 fabriker och över 70 serviceanläggningar i Sydostasien med huvudkontor i Singapore.MHE-Demag driver egen verksamhet i 8 länder: Australien, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand och Vietnam. Därtill har MHE-Demag distribution via återförsäljare i flera länder, bl.a. Brunei, Kambodja, Laos, Mongoliet, Myanmar, Papua Nya Guinea och Östtimor.MHE-Demag bildades 1986 som ett joint venture mellan Demag och Jebsen & Jessen. Hittills har MHE-Demag byggt över 26 000 industrikranar, över 20 000 lastbryggor för lagerbyggnader, över 2 000 byggnadsunderhållssystem och över 200 parkeringar med mer än 6 000 bilplatser.Strategisk motivering
Genom förvärvet kommer Konecranes att
skala upp och bredda sin globala serviceorganisation med utvidgad serviceverksamhet och ett tillskott på ca 700 servicetekniker,uppnå synergier och förenkla distributionskanalen för sina industrikranar i Sydostasien,öka sin närvaro och marknadsandel i snabbväxande Sydostasien genom att omsättningen i Asien-Stillahavsområdet (APAC) växer med ca 30 %; efter förvärvet står regionen för ca 20 % av koncernens omsättning.Synergier
Konecranes förväntar sig att synergierna uppgår till ca 10 miljoner euro per år på EBITA-nivå 2022 med synergier på både intäkts- och kostnadssidan. Engångskostnaderna för integrationen av MHE-Demag uppskattas uppgå till cirka 6 miljoner euro.
I dag har Konecranes helägda dotterbolag i sju av de åtta länder där MHE-Demag idkar egen verksamhet. Undantaget är Taiwan, där Konecranes verkar genom en återförsäljare.Förvärvet väntas initialt vara ungefär neutralt för resultatet per aktie men efter synergierna leda till en klart resultatökande effekt.Finansiering
Konecranes är finansiellt väl rustat för att slutföra transaktionen och uppnå dess fördelar. Under fjärde kvartalet lyfte Konecranes totalt 140 miljoner euro i långsiktig finansiering från finansiella institutioner för att finansiera den kontanta ersättningen.
KONECRANES ABPInvesterarfrågor:
Eero Tuulos
Direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.