Klövern och ALM Equity utvecklar 1000 bostäder i Kista Square Garden

Klövern och ALM Equity har tecknat ett avtal i syfte att gemensamt utveckla fastigheten Skalholt 1 i centrala Kista. Ambitionen är att bidra till förverkligandet av en levande stadsdel som rymmer såväl boende och arbetsplatser som kultur, caféer och restauranger samt närservice.Skalholt 1 inrymmer för närvarande en kontorsbyggnad med garage under mark. ALM Equity har under en längre tid drivit detaljplanearbete för att möjliggöra konvertering av byggnadens kontorsytor till bostäder. Utvecklingen av tomträtten, som sedermera planeras att friköpas från Stockholms stad, förväntas innebära en utökning av byggnadens bruttoarea från cirka 56 000 kvm till ungefär 70 000 kvm. Totalt beräknas projektet resultera i ungefär 1 000 små bostadslägenheter samt kommersiella ytor i form av kontor, butiker, restauranger och garage. Intentionen är att skapa ägarlägenheter för gemensam förvaltning, men det kan också bli fråga om bostadsrätter och/eller hyresrätter. Detaljplanen tillåter även att lägenheterna används som företagsbostäder och att delar av byggnaden konverteras till hotell.”Projektet är en naturlig satsning i linje med Tobin Properties och Klöverns stadsutvecklingsambitioner”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.Klövern förvärvar sin ägarandel i det samägda bolaget för en köpeskilling om 355 mkr, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 750 mkr.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Bilaga191204 Klövern och ALM Equity utvecklar 1000 bostäder i Kista Square Garden (pdf)

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.