Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt osingon ensimmäisen erän, 0,28 euroa osakkeelta, maksamisesta

Kemira Oyj
Sisäpiiritieto
5.5.2020 klo 12.30
Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt osingon ensimmäisen erän, 0,28 euroa osakkeelta, maksamisestaKemira Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt osingonmaksun ensimmäisen erän, joka on 0,28 euroa osakkeelta. Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 7.5.2020 merkittyinä Euroclear Oyj:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi vahvistettiin 14.5.2020.Kemiran yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,56 euroa osakkeelta maksettavasta osingosta. Valtuutusta käytetään osingon maksamiseen kahdessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Osingonmaksua koskeva valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 29.10.2020 ja alustava maksupäivä 5.11.2020. Kemira julkistaa kunkin hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.LisätietojaMikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.