• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Karolinska Development säljer delar av innehavet i portföljbolaget Aprea Therapeutics och erhåller netto 59 miljoner SEK

Karolinska Development säljer delar av innehavet i portföljbolaget Aprea Therapeutics och erhåller netto 59 miljoner SEK

STOCKHOLM, SVERIGE 13 april 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att man avyttrat en del av sitt innehav i portföljbolaget Aprea Therapeutics. KCIF Co-investment Fund KB – ett holdingbolag gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och Karolinska Development – har också avyttrat aktier i Aprea i samma transaktion. Totalt omfattar transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea och inbringar netto cirka 59 mkr till Karolinska Development. Karolinska Developments kvarvarande innehav i Aprea, inklusive indirekt innehav genom KCIF Co-investment Fund, uppgår till cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier. KDev Investments innehav i Aprea är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier.”Apreas framgångsrika börsintroduktion i USA i slutet av 2019 har gett oss möjlighet att realisera en del av de värden som skapats i portföljbolaget. Likviden från aktieförsäljningen stärker vår kassaposition, och det kvarvarande ägandet ger oss möjligheter att ta del av en potentiell fortsatt värdeökning i portföljbolaget”, kommenterar Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.Aprea Therapeutics, Inc. är ett biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Boston, Massachusetts och forskningsanläggningar i Stockholm. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera nya cancerterapier som återaktiverar muterat tumörsuppressorprotein, p53.För ytterligare information, vänligen kontakta:  Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com
TILL REDAKTÖRERNAOm Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.För mer information: www.karolinskadevelopment.com.Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 13 april 2020 klockan 19:30.BilagaKD PR Aprea 2020-04-13 SVE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.