JLT Mobile Computers valberedning och årsstämma 2020

JLT Mobile Computers valberedning och årsstämma 2020Växjö, Sverige, 23:e oktober, 2019   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att årsstämma kommer att avhållas den 6 maj, 2020 på PM & Vänner i Växjö.I enlighet med beslutad princip för tillsättande av JLT Mobile Computers valberedning meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med Emil Hjalmarsson som sammankallande.Enligt beslut på årsstämman 2019 skall bolaget ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.I valberedningen ingår:Jan Olofsson, eget innehavEmil Hjalmarsson utsedd av AB GrenspecialistenWilhelm Gruvberg utsedd av Alcur FonderValberedningen har utsett Emil Hjalmarsson till sin ordförande.Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:förslag till ordförande på stämman;förslag till styrelse;förslag till styrelseordförande;förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete;förslag till revisor;förslag till arvode till bolagets revisor; samtinstruktion till valberedning inför årsstämman 2021Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till Emil Hjalmarsson: emil@grenspecialisten.com eller brev till: JLT Mobile Computers Valberedning, Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten, Box 4042, 20311 Malmö, senast den 31 januari 2020.
Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom lager/logistik, transport, hamnar och gruvor. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan företagets grundande har mer än 100 000 datorer levererats. Under 2018 omsatte JLT 130 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och bolaget är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn.
Bilaga191023 Valberedning och årsstämma 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.