• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • JLT Mobile Computers redovisar utveckling av försäljningsvolym första kvartalet 2020 och finansiell ställning per 31 mars

JLT Mobile Computers redovisar utveckling av försäljningsvolym första kvartalet 2020 och finansiell ställning per 31 mars

Växjö, Sverige, 7:e april, 2020   * * *   Styrelsen för JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, har beslutat att offentliggöra preliminära uppgifter beträffande försäljningsvolym och finansiell ställning för första kvartalet 2020 som en följd av osäkerheten kring Covid-19.
Preliminärt uppgår orderingången i första kvartalet till 29 MSEK (31) och faktureringen till 27 MSEK (37). Utgående orderstock uppgår till 14 MSEK (18).Den globala marknadsnedgången i finansiella instrument har under första kvartalet träffat JLT:s finansiella placeringar men bedöms balanseras av att tillgodohavanden i USD stärkts mot SEK. Den sammanlagda utgående nettokassan uppgår till 50 MSEK, var av 19 MSEK är placerad i diskretionär förvaltning med en aktieexponering på maximalt 20 procent. Resterande är banktillgodohavandena, huvudsakligen i SEK och USD. Den absoluta merparten av tillgångarna är likvid. Inga räntebärande skulder föreligger.Nettokassan om 50 MSEK motsvarar i princip företagets totala rörelsekostnader, exklusive kostnad sålda varor för 2019.Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e april 2020 klockan 08:05.Om JLT Mobile ComputersTillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.Bilaga200407 Uppdatering Q1 2020_final

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.