• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • INVESTORS HOUSEN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT JAKAA OSAN OMISTAMISTAAN OVARO-OSAKKEISTA OSAKKEENOMISTAJILLE

INVESTORS HOUSEN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT JAKAA OSAN OMISTAMISTAAN OVARO-OSAKKEISTA OSAKKEENOMISTAJILLE

Investors House OyjPörssitiedote 09.12.2019 klo 14.15INVESTORS HOUSEN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT JAKAA OSAN OMISTAMISTAAN OVARO-OSAKKEISTA OSAKKEENOMISTAJILLEInvestors Housen ylimääräinen yhtiökokous 19.8.2019 valtuutti yhtiön hallituksen jakamaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 2.414.582 yhtiön omistamaa Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (jäljempänä ”Ovaro”) osaketta, mikä vastaa yhtiön omistamien Ovaron osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Ovaron osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  Lisäksi yhtiökokous valtuutti yhtiön maksamaan osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Yhtiö on aiemmin tiedottanut suunnitelmista pörssitiedotteilla 3.7.2019 ja 29.11.2019.Investors House Oyj:n hallitus on tänään päättänyt saamansa valtuutuksen perusteella jakaa osan yhtiön omistamista Ovaro-osakkeista Investors Housen osakkeenomistajille.  Tehdyn jakopäätöksen mukaisesti jokainen osakkeenomistaja saa yhden (1) Ovaro-osakkeen kutakin omistamaansa kolmeatoista (13) Investors Housen osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaro-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisenä.  Investors House vastaa varojenjaosta aiheutuvasta 2,0 prosentin varainsiirtoverosta osakkeenomistajan puolesta ja tämän kattamiseksi maksaa erillisen yhden sentin (0,01 eur) rahaosingon per osake, joka maksetaan kaikille yhtiön osakkeenomistajille.Osakevarojenjaon irtoamispäivä on 10.12.2019 ja täsmäytyspäivä 11.12.2019. Osakkeiden maksupäivä on 12.12.2019 ja osakevarojenjakoon liittyvän käteishyvityksen maksupäivä 18.12.2019. Rahaosingon irtoamispäivä on 10.12.2019 ja täsmäytyspäivä 11.12.2019. Rahaosingon maksupäivä on 19.12.2019. Varojenjaot suoritetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.Osakkeiden maksupäivänä 12.12.2019 yhtiö arvioi jaettavan noin 460.000 kpl Ovaro-osakkeita, minkä jälkeen Investors House edelleen omistaa noin 1.955.000 kpl Ovaro-osaketta. Tällä osakemäärällä Investors Housen osakeomistus Ovarossa on noin 20,4 % eli yhtiö on jaon jälkeen edelleen Investors Housen osakkuusyhtiö.Ylimääräisen yhtiökokouksen valtuus jakaa lisää osakkeita on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Jakovaltuus kattaa kaikki Investors Housen tällä hetkellä omistamat Ovaro-osakkeet.TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:’’Toteutamme aikaisemmin kerrottua suunnitelmaa ja jaamme nyt noin viidenneksen omistamistamme Ovaro-osakkeista Investors Housen osakkeenomistajille. Nyt jaettavat varat ovat noin 0,34 euroa Investors Housen osaketta kohden.  Operaatio kokonaisuudessaan perustuu käsitykseemme siitä, että Investors House kasvuyhtiönä ja Ovaro käänneyhtiönä ovat arvokkaammat erillään kuin yhdessä.’’Kukin osakkeenomistaja on itse velvollinen tekemään varainsiirtoveroa koskevan ilmoituksen ja huolehtimaan varainsiirtoveron suorittamisesta Verohallinnolle. Lisätietoja varainsiirtoveron ilmoittamisesta ja maksamisesta on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla osoitteessa https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/.Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulee vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,25 euroa osakkeelta) 27.11.2019 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että n. 460.000 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon ja erillisen käteisosingon kokonaisarvo olisi yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa (n. 0,34 euroa osakkeelta).Investors House kirjaa varojenjaosta Q4/2019 tuloslaskelmaansa arviolta n. 700 teur kertaluontoisen kulun. Varojenjaolla ei ole merkittävää vaikutusta Investors Housen ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen (EPRA).Helsingissä 09.12.2019INVESTORS HOUSE OYJHallitusLisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fiInvestors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.