INVESTORS HOUSE SUUNNITTELEE VAROJENJAKOA OVARO-OSAKKEINA

Investors House OyjPörssitiedote 29.11.2019 klo 8.00INVESTORS HOUSE SUUNNITTELEE VAROJENJAKOA OVARO-OSAKKEINAInvestors House Oyj:n hallitus suunnittelee ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 19.8.2019 saamansa valtuutuksen perusteella päättävänsä varojenjaosta 9.12.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan.Varojenjako suoritettaisiin Investors Housen omistamien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden muodossa siten, että jokainen osakkeenomistaja saisi yhden (1) Ovaro-osakkeen kutakin omistamaansa kolmeatoista (13) Investors Housen osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaro-osakkeiden murto-osia ei jaettaisi osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitettäisiin osakkeenomistajille käteisenä. Tämän hetken arvio jaettavista Ovaro-osakkeista on n. 460.000 kpl.Investors Housen omistamien Ovaron osakkeiden määrä on tällä hetkellä 2.414.582 kpl. Varojenjako suoritettaisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon seurauksena Investors Housen omistusosuus Ovaro Kiinteistösijoituksesta olisi yhä yli 20 % ja Ovaro Investors Housen osakkuusyhtiö.Olettaen, että hallitus päättää varojenjaosta 9.12.2019, varojenjaon irtoamispäivä olisi 10.12.2019 ja täsmäytyspäivä 11.12.2019. Osakkeiden maksupäivä olisi 12.12.2019 ja käteishyvityksen maksupäivä 18.12.2019.Osakkeina suoritettavaa varojenjakoa verotetaan Suomessa kuten varojenjakoa käteisenä. Investors House maksaisi varojenjaosta Suomessa aiheutuvan 2,0 prosentin varainsiirtoveron osakkeenomistajan puolesta.Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulee vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,25 euroa osakkeelta) 27.11.2019 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että n. 460.000 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi noin 2,0 miljoonaa euroa (n. 0,33 euroa osakkeelta).Investors House kirjaisi varojenjaosta Q4/2019 tuloslaskelmaansa arviolta n. 700t eur kertaluontoisen kulun. Varojenjaolla ei olisi merkittävää vaikutusta Investors Housen ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen (EPRA).TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:’’Uskomme, että Investors House kasvuyhtiönä ja Ovaro käänneyhtiönä ovat arvokkaammat erikseen kuin yhdessä. Kumpaakin yhtiötä voidaan kehittää niiden omien tavoitteiden ja strategioiden perusteella.’’Helsingissä 29.11.2019INVESTORS HOUSE OYJHallitusLisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.